Διαδικτυακά Ολοκληρωμένο

e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2022 - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

a

λίγα λόγια για το συνέδριο

Το e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2022 πραγματοποιείται από τις 4-11 Απριλίου με πολλές επίκαιρες διαδικτυακές συνεδρίες για τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν αυτήν την περίοδο τον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας.

Ταυτόχρονα σημαντικές ενότητες που αφορούν την παρουσίαση σημαντικών εφαρμοσμένων καινοτομιών αλλά και «Καλών Πρακτικών» στον Αγροτικό χώρο είναι και στο φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Παράλληλα με το e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2022 λειτουργεί και η διαδικτυακή έκθεση "Αγροτική Ανάπτυξη 2022", που ανανεώνεται διαρκώς με νέους εκθέτες και προβάλλεται παντού με συνεχείς προωθητικές δράσεις των οργανωτών.

Ετικέτες

Πρόγραμμα

Δευτέρα  04/04/2022: 18:00 – 20:00
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Αναλυτικές πληροφορίες

Α΄Συνεδρία 18:00 - 19:00, Θέμα: Χρηματοδοτικά εργαλεία για την εφαρμογή Περιφερειακής Αγροτικής Πολιτικής στην ΠΔΕ

Χαιρετισμοί:

 • Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΔΕ
 • Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος/ Βοηθός Περιφερειάρχη με αρμοδιότητες Προγραμματισμού, Μελετών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, συντονισμού των παραγωγικών τάξεων για θέματα συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής στις ομάδες παραγωγών της Π.Ε. Αχαΐας και υπεύθυνος για θέματα Εγγείων Βελτιώσεων εντός των ορίων της Π.Ε. Αχαΐας

Oμιλητές:

 • Bασίλειος Παπαθανασίου, Γεωπόνος Μ.Sc Υπεύθυνος οργάνωσης και συντονισμού του ΠΑΑ Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ, Θέμα: Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ως κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο και ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • Δρ. Ευθύμιος Σπίνος, ΠΕ Γεωτεχνικός (Βιολόγος-Ιχθυολόγος MSc, PhD) Τμήμα Αλιείας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ, Θέμα: Στόχοι του προγράμματος - Προώθηση / προβολή αλιευμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε ΕΕ και Τρίτες Χώρες» (ΕΠΑΛΘ 2014-2020)
 • Δρ. Άλκηστης Παρπούρα, Τμήμα Αλιείας και Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, ΠΕ Αιτ/νιας, ΠΔΕ, Θέμα: Πρόγραμμα ARIEL PLUS: Προώθηση της διακρατικής δικτύωσης της μικρής κλίμακας αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής- Ιονίου PLUS. Δικτύωση για βιώσιμη παραγωγή και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος: μία καλή πρακτική

Β' Συνεδρία 19:00 - 20:00, Θέμα: Ο αναπτυξιακός ρόλος των Αγροδιατροφικών προγραμμάτων στην ΠΔΕ

Χαιρετισμός:

 • Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΔΕ

Oμιλητές:

 • Ελένη Κακαρίδη, Γεωπόνος M.Sc , Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ, Θέμα: Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ιαπωνία, Κορέα)
 • Παντελής Ε. Μπαρούχας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εδαφολογικό Εργαστήριο Δυτικής Ελλάδας, Θέμα: Καινοτόμα Ερευνητικά Εργαλεία και Εφαρμογές στον Αγροδιατροφικό τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Μάριος Πραπόπουλος, Ειδικός Σύμβουλος Αγροδιατροφής, Θέμα: Συμμετοχή σε Εθνικά & Διεθνή Προγράμματα Έρευνας και Εξωστρέφειας

Τον συντονισμό της διαδικτυακής εκδήλωσης θα κάνει ο Γιώργος Ροζής Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΔΕ

Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΔΕ

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Εντεταλμένος Σύμβουλος/ Βοηθός Περιφερειάρχη με αρμοδιότητες Προγραμματισμού, Μελετών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, συντονισμού των παραγωγικών τάξεων για θέματα συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής στις ομάδες παραγωγών της Π.Ε. Αχαΐας και υπεύθυνος για θέματα Εγγείων Βελτιώσεων εντός των ορίων της Π.Ε. Αχαΐας

Bασίλειος Παπαθανασίου

Γεωπόνος Μ.Sc Υπεύθυνος οργάνωσης και συντονισμού του ΠΑΑ Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ

Ευθύμιος Σπίνος

ΠΕ Γεωτεχνικός (Βιολόγος-Ιχθυολόγος MSc, PhD) Τμήμα Αλιείας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ

Άλκηστης Παρπούρα

Τμήμα Αλιείας και Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, ΠΕ Αιτ/νιας

Ελένη Κακαρίδη

Γεωπόνος M.Sc , Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ

Παντελής Μπαρούχας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εδαφολογικό Εργαστήριο Δυτικής Ελλάδας

Μάριος Πραπόπουλος

Ειδικός Σύμβουλος Αγροδιατροφής

 

Τρίτη  05/04/2022: 12:00 – 14:00
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ): Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό τομέα – Αγροδιατροφή 4.0

Αναλυτικές πληροφορίες

Συντονισμός:

 • Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ – ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Χαιρετισμός:

 • Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΔΕ – Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Ελλάδος

Ομιλητές:

 • Αθανάσιος Καλογεράς, ΙΝΒΙΣ – ΕΚ ΑΘΗΝΑ, Θέμα: Αειφόρος διαχείριση στον αγροτικό τομέα – έργο Sustainable
 • Αίγλη Κορφιάτη, InSyBio, Θέμα: Μηχανική μάθηση στη διατροφή ακριβείας – έργο Virtuous
 • Ιωάννης Γιαλελής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Θέμα: Έξυπνες υπηρεσίες βασισμένες στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων για την υποστήριξη της Γεωργίας – AgrIoT
 • Χρήστος Ξουρής, Gaia Robotics, Θέμα: Νέες προοπτικές στη Γεωργία Ακριβείας
 • Άρης Λάλος, ΙΝΒΙΣ – ΕΚ ΑΘΗΝΑ, Θέμα: Ανάλυση, μοντελοποίηση και πολυφασματική αίσθηση για προγνωστική διαχείριση βερτισιλλίωσης σε ελαιώνες

Χρυσόστομος Στύλιος

Διευθυντής ΙΝΒΙΣ – ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΔΕ – Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Ελλάδος

Αθανάσιος Καλογεράς

ΙΝΒΙΣ – ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Αίγλη Κορφιάτη

InSyBio

Ιωάννης Γιαλελής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Χρήστος Ξουρής

Gaia Robotics

Άρης Λάλος

ΙΝΒΙΣ – ΕΚ ΑΘΗΝΑ

 

Τετάρτη  06/04/2022: 18:00 – 20:00
Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πρωτογενής Τομέας

Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Γεώργιος Στύλιος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου
 • Θανάσης Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Καλαβρύτων, Πρόεδρος ΠΕΔ/ΠΔΕ
 • Σπύρος Μυλωνάς, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
 • Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος/Βοηθός Περιφερειάρχη

Συντονιστής:

 • Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης «Συμβούλου Επιχειρήσεων»

Γεώργιος Στύλιος

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θεόδωρος Μπαρής

Δήμαρχος Ερυμάνθου

Θανάσης Παπαδόπουλος

Δήμαρχος Καλαβρύτων, Πρόεδρος ΠΕΔ/ΠΔΕ

Σπύρος Μυλωνάς

Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Εντεταλμένος Σύμβουλος/ Βοηθός Περιφερειάρχη με αρμοδιότητες Προγραμματισμού, Μελετών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, συντονισμού των παραγωγικών τάξεων για θέματα συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής στις ομάδες παραγωγών της Π.Ε. Αχαΐας και υπεύθυνος για θέματα Εγγείων Βελτιώσεων εντός των ορίων της Π.Ε. Αχαΐας

 

Παρασκευή  08/04/2022: 18:00 – 20:00
Αειφορία και Κυκλική Οικονομία στον Πρωτογενή Τομέα: Καλές Πρακτικές

Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Δημήτρης Σκούρας, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Πατρών, Θέμα: Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή στην νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και στο Ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Γεωργία
 • Μιχάλης Κορνάρος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Θέμα: Αειφορική Διαχείριση Υπολειμμάτων Ελαιουργίας
 • Αθανάσιος Γιανναδάκης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Ενεργειακός Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Θέμα: Ενεργειακή Διαχείριση στον Πρωτογενή Τομέα και τη Μεταποίηση

Συντονιστής:

 • Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης «Συμβούλου Επιχειρήσεων»

Δημήτρης Σκούρας

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Πατρών

Μιχάλης Κορνάρος

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Αθανάσιος Γιανναδάκης

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Ενεργειακός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

Δευτέρα  11/04/2022: 18:00 – 20:00
Καλές Πρακτικές στον Πρωτογενή Τομέα: Το παράδειγμα της FoodΟxys

Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Φώτιος Τέκος, Διευθύνων Συμβουλος FoodOxys, Υπ. Διδάκτορας ΠΘ, Θέμα: Φιλοσοφία και υπηρεσίες της FoodOxys
 • Ζωή Σκαπέρδα, PhD, Επιστημονική υπεύθυνη FoodOxys, Θέμα: Μελέτη της βιοδραστικότητας τροφίμων στην ανθρώπινη υγεία
 • Περικλης Βαρδάκας, Στέλεχος FoodΟxys, Υπ. Διδάκτορας ΠΘ, Θέμα: Νανοϋλικά: καινοτομία, εφαρμογές και επιπτώσεις στην υγεία
 • Αναστασια Πατούνα, Υπ. Διδάκτορας ΠΘ, Θέμα: Αντιοξειδωτικές ιδιότητες ελληνικού μελιού
 • Δημήτριος Κουρέτας, Καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών και Τοξικολογίας, Ιδρυτής FoodOxys, Θέμα: Από το Εργαστήριο στην αγορά, 20 χρόνια διαδρομής

Φώτιος Τέκος

Διευθύνων Συμβουλος FoodOxys, Υπ. Διδάκτορας ΠΘ

Ζωή Σκαπέρδα

Επιστημονική υπεύθυνη FoodOxys

Περικλής Βαρδάκας

Στέλεχος Foodoxys, Υπ. Διδάκτορας ΠΘ

Αναστασία Πατούνα

Υπ. Διδάκτορας ΠΘ

Δημήτριος Κουρέτας

Καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών και Τοξικολογίας, Ιδρυτής FoodOxys

 

Ομιλητές

Περικλής Βαρδάκας

Στέλεχος Foodoxys, Υπ. Διδάκτορας ΠΘ

Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ΠΔΕ – Πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Ελλάδος

Ιωάννης Γιαλελής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Αθανάσιος Γιανναδάκης

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Ενεργειακός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ελένη Κακαρίδη

Γεωπόνος M.Sc , Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ

Αθανάσιος Καλογεράς

ΙΝΒΙΣ – ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Μιχάλης Κορνάρος

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Αίγλη Κορφιάτη

InSyBio

Δημήτριος Κουρέτας

Καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών και Τοξικολογίας, Ιδρυτής FoodOxys

Άρης Λάλος

ΙΝΒΙΣ – ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Θεόδωρος Μπαρής

Δήμαρχος Ερυμάνθου

Παντελής Μπαρούχας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εδαφολογικό Εργαστήριο Δυτικής Ελλάδας

Σπύρος Μυλωνάς

Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

Χρήστος Ξουρής

Gaia Robotics

Θανάσης Παπαδόπουλος

Δήμαρχος Καλαβρύτων, Πρόεδρος ΠΕΔ/ΠΔΕ

Bασίλειος Παπαθανασίου

Γεωπόνος Μ.Sc Υπεύθυνος οργάνωσης και συντονισμού του ΠΑΑ Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ

Άλκηστης Παρπούρα

Τμήμα Αλιείας και Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, ΠΕ Αιτ/νιας

Αναστασία Πατούνα

Υπ. Διδάκτορας ΠΘ

Μάριος Πραπόπουλος

Ειδικός Σύμβουλος Αγροδιατροφής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Εντεταλμένος Σύμβουλος/ Βοηθός Περιφερειάρχη με αρμοδιότητες Προγραμματισμού, Μελετών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Αγροδιατροφής, συντονισμού των παραγωγικών τάξεων για θέματα συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής στις ομάδες παραγωγών της Π.Ε. Αχαΐας και υπεύθυνος για θέματα Εγγείων Βελτιώσεων εντός των ορίων της Π.Ε. Αχαΐας

Ζωή Σκαπέρδα

Επιστημονική υπεύθυνη FoodOxys

Δημήτρης Σκούρας

Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Πατρών

Ευθύμιος Σπίνος

ΠΕ Γεωτεχνικός (Βιολόγος-Ιχθυολόγος MSc, PhD) Τμήμα Αλιείας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ΠΔΕ

Χρυσόστομος Στύλιος

Διευθυντής ΙΝΒΙΣ – ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Γεώργιος Στύλιος

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Φώτιος Τέκος

Διευθύνων Συμβουλος FoodOxys, Υπ. Διδάκτορας ΠΘ

Βίντεο

e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2022 | Χρηματοδοτικά εργαλεία για την Περιφερειακή Αγροτική Πολιτική

Ο Αναπτυξιακός ρόλος των Αγροδιατροφικών προγραμμάτων στην ΠΔΕ

e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2022 | ΙΝΒΙΣ: Κανοτομία στον Αγροδιατροφικό τομέα-Αγροδιατροφή 4.0

e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2022 | Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πρωτογενής Τομέας

e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2022 | Αειφορία & Κυκλική Οικονομία στον Πρωτογενή Τομέα:Καλές Πρακτικές

e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2022 | Καλές Πρακτικές στον Πρωτογενή Τομέα: Το παράδειγμα της FoodOxys

Συνδιοργάνωση

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ