Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

Το πολυσυνέδριο – έκθεση FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ είναι μια πολυεπίπεδη θεσμική διοργάνωση, που συνδυάζει συνεδριακές εκδηλώσεις φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων, την θεματική ενότητα διαλέξεων «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ», ένα σύγχρονο εκθεσιακό τμήμα και υπηρεσίες προβολής, που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων μηχανισμών ενημέρωσης. Λαμβάνει χώρα από το 1998 στην Πάτρα και σε ολόκληρο τον Δυτικό Άξονα και στην πολύχρονη διαδρομή του έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες εκδηλώσεις με προσκεκλημένους χιλιάδες εκλεκτούς ομιλητές, δεκάδες χιλιάδες συνέδρους και επισκέπτες και εκατοντάδες εκθέτες.

Διοργανώνεται από την εταιρεία ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε, που δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων, της διοργάνωσης συνεδριακών εκδηλώσεων και της δημοσιότητας, διαθέτοντας μια αξιόλογη και έμπειρη ομάδα συνεργατών. Είναι η εκδότρια εταιρεία της εβδομαδιαίας οικονομικής εφημερίδας «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και πολλών εξειδικευμένων εντύπων για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και όχι μόνο δραστηριοτήτων.

Το Δίκτυο Forum Ανάπτυξης επεκτείνει και συστηματοποιεί τις συνεδριακές – εκθεσιακές εκδηλώσεις και την φιλοσοφία του Forum Ανάπτυξης σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο.

01 .

Στόχοι

Στοχεύει στην μεταφορά, με οργανωτική επάρκεια και κορυφαίες συνεργασίες, κεντρικών μηνυμάτων ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, μέσω του ανοιχτού δημόσιου διαλόγου και της συλλογικής συμμετοχής, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Η βασική επιδίωξή των διοργανωτών του Δικτύου Forum Ανάπτυξης, στην πρώτη φάση του,μπορεί να συνοψιστεί στον τίτλo: «Συνδέοντας το Δυτικό Άξονα».

network1
02 .

Γεωγραφική έκταση

Σε πρώτη φάση το Δίκτυο Forum Ανάπτυξης οργανώνεται στον Δυτικό Άξονα της χώρας και εκτός της Πάτρας στις παρακάτω πόλεις: Πύργος, Καλαμάτα, Σπάρτη, Τρίπολη, Άργος, Κόρινθος, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Γιάννενα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κέρκυρα.

Παράλληλα μέσα από στοχευμένες συνεργασίες επιδιώκεται η μεταφορά και αξιοποίηση εξειδικευμένης γνώσης και η δημιουργία συνεργειών, που παράγουν υπεραξίες προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Στην κατεύθυνση αυτή διατίθενται σύγχρονα και καινοτόμα εργαλεία συνεργασίας, με έμφαση σε ζωτικούς τομείς για το αναπτυξιακό μέλλον του τόπου μας.

network2
03 .

Τομείς έμφασης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ σε συνεργασία με την καινοτόμο πλατφόρμα Holiday Emotions.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ με τη συνεργασία με ειδικούς που μπορούν να καθοδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους σε σημαντικούς επενδυτικούς και αναπτυξιακούς τομείς.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, με την υποβοήθηση για επαφές με οργανωμένες θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων και σύγχρονα ερευνητικά κέντρα και βεβαίως πηγές χρηματοδότησης.

network3
video

Video Identity

Το πολυσυνέδριο – έκθεση FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ είναι μια πολυεπίπεδη θεσμική διοργάνωση, που συνδυάζει συνεδριακές εκδηλώσεις φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων, την θεματική ενότητα διαλέξεων «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ», ένα σύγχρονο εκθεσιακό τμήμα και υπηρεσίες προβολής, που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων μηχανισμών ενημέρωσης. Λαμβάνει χώρα από το 1998 στην Πάτρα και σε ολόκληρο τον Δυτικό Άξονα και στην πολύχρονη διαδρομή του έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες εκδηλώσεις με προσκεκλημένους χιλιάδες εκλεκτούς ομιλητές, δεκάδες χιλιάδες συνέδρους και επισκέπτες και εκατοντάδες εκθέτες.

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOUTUBE