Διαδικτυακά Ολοκληρωμένο

Ανασκόπηση 2021 - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

a

λίγα λόγια για το συνέδριο

Το 2021 που αποχαιρετίσαμε ήταν και αυτό, όπως το 2020, μια δύσκολη από όλες τις πλευρές χρονιά. Ξεκίνησε με μεγάλες ελπίδες επιστροφής στην κανονικότητα λόγω εμβολίων, εντούτοις και παρά τα πολλά βήματα που έγιναν, δεν ευτύχησε να φιλοξενήσει το τέλος της πανδημίας και των δεινών της.

H καθιερωμένη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ για το 2021, που όπως κάθε χρόνο συνδυάζεται και με την ειδική έκδοση της εφημερίδας «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» και την οποία φέτος χαρακτηρίζει η λέξη «ΠΡΟΒΟΛΕΣ», θα φιλοξενήσει τρεις συνεδρίες, που προγραμματίζονται ως ακολούθως:

 • Δευτέρα 07/02/2022, ώρα:18:00-20:00, θέμα: Οικονομία - Επιχειρηματικότητα
 • Τετάρτη 09/02/2022, ώρα:18:00-20:00, θέμα: Πολιτισμός - Περιβάλλον
 • Δευτέρα 14/02/2022, ώρα:18:00-20:00, θέμα: Υποδομές

Ετικέτες

Πρόγραμμα

Δευτέρα  07/02/2022: 18:00 – 20:00
Οικονομία και Επιχειρηματικότητα 2021 - «Προβολές» 2022

Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ
 • Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑΔΙΚΑ-ΜΑΣ
 • Παναγιώτης Τσιχριτζής, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
 • Κωνσταντίνος Νικολούτσος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας

Σχολιασμός:

 • Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Συντονιστής:

 • Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης «Συμβούλου Επιχειρήσεων»

Γιάννης Μπρατάκος

Πρόεδρος ΕΒΕΑ

Άγις Πιστιόλας

Πρόεδρος Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑΔΙΚΑ-ΜΑΣ

Παναγιώτης Τσιχριτζής

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Κωνσταντίνος Νικολούτσος

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας

Πλάτωνας Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

 

Τετάρτη  09/02/2022: 18:00 – 20:00
Ανασκόπηση Πολιτισμού 2021 - «Προβολές» 2022

Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Ανδρέας Φίλιας, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου
 • Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος
 • Σωτήρης Φέλιος, Δικηγόρος Συλλέκτης
 • Νίκος Μαυράκης, Διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Ελένη Πριοβόλου, Συγγραφέας

Σχολιασμός:

 • Νίκος Κορδόσης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Κοινωφελούς Ιδιωτικού Πολιτιστικού Οργανισμού "Διέξοδος"

Συντονιστής:

 • Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης «Συμβούλου Επιχειρήσεων»

Ανδρέας Φίλιας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου

Ολυμπία Βικάτου

Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Σωτήρης Φέλιος

Δικηγόρος Συλλέκτης

Νίκος Μαυράκης

Διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ελένη Πριοβόλου

Συγγραφέας

Νίκος Κορδόσης

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Κοινωφελούς Ιδιωτικού Πολιτιστικού Οργανισμού "Διέξοδος"

 

Δευτέρα  14/02/2022: 18:00 – 20:00
Ανασκόπηση Υποδομών 2021 - «Προβολές» 2022

Αναλυτικές πληροφορίες

Χαιρετισµός:

 • Νεκτάριος Φαρµάκης, Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας

Οµιλητές:

 • Μαρία-Έλλη Γεραρδή, Γενική Γραµµατέας Υποδοµών (έχει προσκληθεί)
 • Αθανάσιος Μαυροµάτης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδοµών και Έργων ΠΔΕ
 • Ανδρέας Παπανικήτας, Πρόεδρος ∆ΕΥΑΠ

Σχολιασµός:

 • Βασίλειος Αϊβαλής, Πρόεδρος ΤΕΕ / Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας

Συντονιστής:

 • Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης «Συµβούλου Επιχειρήσεων»

Νεκτάριος Φαρµάκης

Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας

Μαρία-Έλλη Γεραρδή

Γενική Γραµµατέας Υποδοµών

Αθανάσιος Μαυροµάτης

Αντιπεριφερειάρχης Υποδοµών και Έργων ΠΔΕ

Ανδρέας Παπανικήτας

Πρόεδρος ∆ΕΥΑΠ

Βασίλειος Αϊβαλής

Πρόεδρος ΤΕΕ / Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας

 

Ομιλητές

Βασίλειος Αϊβαλής

Πρόεδρος ΤΕΕ / Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας

Ολυμπία Βικάτου

Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Μαρία-Έλλη Γεραρδή

Γενική Γραµµατέας Υποδοµών

Νίκος Κορδόσης

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Κοινωφελούς Ιδιωτικού Πολιτιστικού Οργανισμού "Διέξοδος"

Πλάτωνας Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Νίκος Μαυράκης

Διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων

Αθανάσιος Μαυροµάτης

Αντιπεριφερειάρχης Υποδοµών και Έργων ΠΔΕ

Γιάννης Μπρατάκος

Πρόεδρος ΕΒΕΑ

Κωνσταντίνος Νικολούτσος

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας

Ανδρέας Παπανικήτας

Πρόεδρος ∆ΕΥΑΠ

Άγις Πιστιόλας

Πρόεδρος Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑΔΙΚΑ-ΜΑΣ

Ελένη Πριοβόλου

Συγγραφέας

Παναγιώτης Τσιχριτζής

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Νεκτάριος Φαρµάκης

Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας

Σωτήρης Φέλιος

Δικηγόρος Συλλέκτης

Ανδρέας Φίλιας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου

Βίντεο

Ανασκόπηση 2021 | Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Ανασκόπηση 2021 | Πολιτισμός

Ανασκόπηση 2021 | Υποδομές

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ