Διαδικτυακά Σε εξέλιξη

24o Forum Ανάπτυξης - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

λίγα λόγια για το συνέδριο

Το 24ο Forum Ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί από 26 Νοεμβρίου- 18 Δεκεμβρίου 2021 και οι διοργανωτές του προετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν τις εργασίες του τόσο με φυσικό τρόπο όσο και σε ψηφιακή μορφή. Από 26-28 Νοεμβρίου οι συνεδριακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με υβριδικό τρόπο στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στην Πάτρα, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που θα πληρεί όλες τις προβλεπόμενες υγειονομικές συνθήκες και ταυτόχρονα θα επιτρέπει την διαδικτυακή μετάδοση των εργασιών του πολυσυνεδρίου με την ποιότητα που εγγυάται το 24ο Forum Ανάπτυξης. Ήδη όμως η δίχρονη συμπόρευσή των διοργανωτών με την πανδημία και η σταθερή παρουσία τους με συνεχείς και πολυσχιδείς δράσεις στο πλαίσιο του Δικτύου Forum Ανάπτυξης, έχουν δημιουργήσει την ανάλογη τεχνογνωσία για αποτελεσματικές δράσεις υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Και όλα αυτά έχοντας αναπτύξει τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία και κορυφαίες συνεργασίες. Η «επόμενη ημέρα της πανδημίας» που με ιδιαίτερη επιτυχία αναδείχθηκε από δεκάδες εκλεκτούς ομιλητές στις περσινές εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα το θέμα αυτό να είναι κυρίαρχο στο δημόσιο διάλογο για μεγάλο διάστημα, θα έχει ως φυσιολογική συνέχεια στις εκδηλώσεις του φετινού 24ου Forum Ανάπτυξης την αναζήτηση των αναγκαίων «υλικών» που θα μας οδηγήσουν σε ένα πιο στέρεο και βέβαιο μέλλον.

Κεντρική Θεματική Ενότητα του 24ου Forum Ανάπτυξης

«Χτίζοντας το αύριο»

είναι το φετινό κεντρικό θέμα του 24ου Forum Ανάπτυξης.

 

Έχοντας από νωρίς ξεκινήσει την προετοιμασία των εκδηλώσεων, κωδικοποιούνται μέσα από συναντήσεις με φορείς και ειδικούς οι επιμέρους κεντρικές ενότητες,τα «υλικά του Αύριο».

 

Ορισμένες από αυτές τις ενότητες, που συμπληρώνονται με δυναμικό τρόπο στη φάση της προετοιμασίας είναι:

 • O ρόλος του 5G σε όλες τις δραστηριότητες
 • Η τελική μορφή συνεργασίας του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα
 • Η θωράκιση από μείζονες υγειονομικές κρίσεις
 • Ο ρόλος της Κυκλικής Οικονομίας
 • Ο ρόλος των νέων μορφών Ενέργειας (Ηλεκτροκίνηση, Υδρογόνο ως καύσιμο κλπ)
 • Ο ρόλος της Παιδείας και της Έρευνας
 • Ο Πολιτισμός ως βασική πρώτη ύλη στην οικοδόμηση του «Αύριο»
 • Οι νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης στην εποχή του internet και των δεδομένων της υγειονομικής κρίσης
 • Ποια η Ελληνική Προστιθέμενη Αξία στο «Αύριο».

a few words about the conference

The 24th Development Forum is scheduled for this November-December and its organizers are preparing to carry out its work whether this takes place in-person or virtually.

The final form of the oldest and most important development conference in Western Greece will be determined by the health conditions during this winter season. However, the organizers have been dealing with the pandemic for two years, and their constant presence with continuous and diverse actions within the Development Forum Network have created the appropriate know-how for effective actions under any circumstances. And all this, of course, while having developed the appropriate technological tools and top collaborations.

The "Pandemic’s Next Day", which was successfully highlighted by dozens of our distinguished speakers at last year's events, has resulted in this issue dominating the public debate for a long time. As a result, in this year's 24th Development Forum we will continue our events in order to search for necessary tools that will lead us to a more solid and secure future.

Main Thematic Unit of the 24th Development Forum

"Building Our Future"

is the main theme of this year's 24th Development Forum.

 

Having already started the preparation of the events from a very early stage this year, the individual main units, the "Tools for Tomorrow", have been coordinated and developed through meetings with institutions and experts.

 

Some of these modules, which are dynamically completed in the preparation phase are:

 • The role of 5G in all activities
 • The final form of cooperation of the Public with the Private Sector
 • Shielding from major health crises
 • The role of the Circular Economy
 • The role of new forms of Energy (Electricity, Hydrogen as fuel, etc.)
 • The role of Education and Research
 • Culture as a basic raw material in the construction of "Tomorrow"
 • The new forms of social organization in the age of the internet and the data of the health crisis
 • What is the Greek Added Value in "Tomorrow".

Ετικέτες

Πρόγραμμα

Παρασκευή  26/11/2021: 11:30 – 12:00
Εναρκτήρια εκδήλωση Οργανωτών 24ου Forum Ανάπτυξης: Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Φορέων και Συνδιοργανωτών (Υβριδική Εκδήλωση - Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ Πάτρα)
Αναλυτικές πληροφορίες

 

Παρασκευή  26/11/2021: 12:00 – 14:00
Οργανωτική Επιτροπή 24ου Forum Ανάπτυξης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιμελητήριο Αχαΐας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. ΘΕΜΑ: Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα: Αναζητώντας προστιθέμενη αξία από ένα δυναμικό «οικοσύστημα» (Υβριδική Εκδήλωση - Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ Πάτρα)
Αναλυτικές πληροφορίες

Χαιρετισμός-Παρέμβαση:

 • Χρήστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Έρευνας και Καινοτομίας

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει τον κ. Υφυπουργό θα εκπροσωπήσει ο επικεφαλής του Γραφείου του κ. Μιχάλης Δρίτσας.

Ομιλητές:

 • Τάκης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ
 • Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας
 • Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας
 • Δημήτρης Μούρτζης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Παν. Πατρών

Παρεμβάσεις:

• Δημήτρης Σερπάνος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
• Βασίλης Λουκόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
• Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων

Θα ακολουθήσει συζήτηση

Συντονιστής:

 • Παναγιώτης Γιαλένιος, εκδότης «Σύμβουλου Επιχειρήσεων»

Χρήστος Δήμας

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Έρευνας και Καινοτομίας

Μιχάλης Δρίτσας

Επικεφαλής γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Έρευνας και Καινοτομίας

Τάκης Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ

Πλάτων Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Κλεομένης Μπάρλος

Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Δημήτρης Μούρτζης

Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Παν. Πατρών

Δημήτρης Σερπάνος

Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

Βασίλης Λουκόπουλος

Πρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

Χρυσόστομος Στύλιος

Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων

 

Παρασκευή  26/11/2021: 17:00 – 19:00
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – 10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας: Η τελική μορφή συνεργασίας Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα
Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Νικόλαος Σέργης, Γενικής Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Προϊστάμενος - αρμόδιος για την παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων ΣΔΙΤ
 • Χρήστος Σπίρτζης, Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία - Toμεάρχης Προστασίας του Πολίτη Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου, Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας Κινήματος Αλλαγής
 • Νίκος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ

Συντονιστής:

 • Γεώργιος Παππάς, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου 10ου Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Νικόλαος Σέργης

Γενικής Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Προϊστάμενος - αρμόδιος για την παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων ΣΔΙΤ

Χρήστος Σπίρτζης

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία - Toμεάρχης Προστασίας του Πολίτη Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου

Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας Κινήματος Αλλαγής

Νίκος Καραθανασόπουλος

Βουλευτής Αχαΐας Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ

Γεώργιος Παππάς

Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου 10ου Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

 

Σάββατο  27/11/2021: 10:00 – 12:00
Επιμελητήριο Αχαΐας: INFO DAY του Ευρωπαϊκού έργου INTECMED με θέμα «Ευκαιρίες ενίσχυσης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών» - «Ψηφιακά Οικοσυστήματα για την Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα» (Υβριδική Εκδήλωση - Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ Πάτρα)
Αναλυτικές πληροφορίες

A. Μέρος:INFO DAY του Ευρωπαϊκού έργου INTECMED με θέμα «Ευκαιρίες ενίσχυσης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών»

Ομιλητές:

 • Δανάη Κατσαντά, Υπεύθυνη Επικοινωνίας έργου INTECMED, Επιμελητήριο Αχαΐας - Θέμα: Eυρωπαϊκό έργο INTECMED: «Θερμοκοιτίδες για την μεταφορά καινοτομίας και τεχνολογίας στη Μεσόγειο»
 • Κώστας Γιωτόπουλος, Τεχνικός Υπεύθυνος έργου INTECMED, Επιμελητήριο Αχαΐας - Θέμα: Δράσεις ωρίμανσης Επιχειρηματικών Ιδεών και Διαγωνισμός επιχορήγησης Καινοτόμων Ιδεών
 • Δήμητρα Δημητρακοπούλου, IT Expert, Μέλος της Ομάδας έργου INTECMED, Πανεπιστήμιο Πατρών - Θέμα: "Εbazaar of innovation" - μια δυναμική πλατφόρμα ανάπτυξης συνεργασιών καινοτομίας μεταξύ ερευνητικής, επιχειρηματικής & επενδυτικής κοινότητας

Β. Μέρος: «Ψηφιακά Οικοσυστήματα για την Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα»

Ομιλητές:

 • Ανδρέας Φίλιας, Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Θέμα: Ψηφιακό Σύστημα Πολυεπίπεδης Ανάδειξης της Ιστορίας και του Πολιτιστικού Αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • Θεόδωρος Τσούμπελης, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας - Θέμα: Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας
 • Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Δήμου Ερυμάνθου - Θέμα: Ο Δήμος Ερυμάνθου ως Καλή Πρακτική στο Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας
 • Βασίλειος Χρηστίδης, Υπεύθυνος έργου «Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιμελητηρίου Αχαΐας» - Θέμα: Παρουσίαση έργου «Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιμελητηρίου Αχαΐας»

Δανάη Κατσαντά

Υπεύθυνη Επικοινωνίας έργου INTECMED, Επιμελητήριο Αχαΐας

Κώστας Γιωτόπουλος

Τεχνικός Υπεύθυνος έργου INTECMED, Επιμελητήριο Αχαΐας

Δήμητρα Δημητρακοπούλου

IT Expert, Μέλος της Ομάδας έργου INTECMED, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανδρέας Φίλιας

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θεόδωρος Τσούμπελης

Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας

Θεόδωρος Μπαρής

Δήμαρχος Δήμου Ερυμάνθου

Βασίλειος Χρηστίδης

Υπεύθυνος έργου «Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιμελητηρίου Αχαΐας»

 

Σάββατο  27/11/2021: 18:00 – 20:00
6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας: «Ψυχική Υγεία των Παιδιών εν καιρώ COVID 19» (Υβριδική Εκδήλωση - Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ Πάτρα)
Αναλυτικές πληροφορίες

Χαιρετισμός:

 • Γιάννης Καρβέλης, Διοικητής 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

Ομιλητές:

 • Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας, υπεύθυνη για θέματα Ψυχικής Υγείας - Θέμα: Οι ψυχικές επιπτώσεις της πανδημίας σε παιδιά και εφήβους
 • Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος, MD, MA, MSc, PhD Διευθυντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο για την Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού - Θέμα: Επιπτώσεις της πανδημικής συνθήκης στην ψυχική υγεία και κοινωνική ευεξία των παιδιών και η ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου παιδικής προστασίας
 • Χαράλαμπος Γούτσος, Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Δ/ντής 36ου Δημ. Σχολείου Πατρών - Θέμα: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη σχολική ζωή
 • Κωνσταντίνα Ν. Κοτσή, Ψυχολόγος - Σύμβουλος, MSc., Γ.Ν.Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Πατρών - Θέμα: Περίοδος Covid-19: το αποτύπωμα έως τώρα στις παιδικές ψυχές
 • Ροδία Καραμπελιά, Λογοθεραπεύτρια, Ιδιοκτήτρια Κέντρων Ειδικών Θεραπειών, Πρόεδρος Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας - Θέμα: Επηρέασε και πώς η πανδημία την ανάπτυξη λόγου των παιδιών;

Συντονιστής:

 • Γιώργος Ηλιόπουλος, δημοσιογράφος «Συμβούλου Επιχειρήσεων»

Γιάννης Καρβέλης

Διοικητής 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

Ζωή Ράπτη

Υφυπουργός Υγείας, υπεύθυνη για θέματα Ψυχικής Υγείας

Γιώργος Νικολαΐδης

Ψυχίατρος, MD, MA, MSc, PhD Διευθυντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο για την Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Χαράλαμπος Γούτσος

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Δ/ντής 36ου Δημ. Σχολείου Πατρών

Κωνσταντίνα Κοτσή

Ψυχολόγος - Σύμβουλος, MSc., Γ.Ν.Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Πατρών

Ροδία Καραμπελιά

Λογοθεραπεύτρια, Ιδιοκτήτρια Κέντρων Ειδικών Θεραπειών, Πρόεδρος Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

 

Κυριακή  28/11/2021: 10:00 – 12:00
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) με θέμα: H εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευση στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο - Η περίπτωση του ΕΑΠ (Υβριδική Εκδήλωση - Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ Πάτρα)
Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Ευστάθιος Ευσταθόπουλoς, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
 • Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
 • Εμμανουήλ Κουτούζης, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Δημήτριος Στεργίου, Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
 • Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Συντονιστής:

 • Γιώργος Ηλιόπουλος, Δημοσιογράφος «Συμβούλου Επιχειρήσεων»

Ευστάθιος Ευσταθόπουλoς

Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Εμμανουήλ Κουτούζης

Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Δημήτριος Στεργίου

Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

 

Κυριακή  28/11/2021: 12:00 – 14:00
ΠΟΜΙΔΑ - Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας: «Το σήμερα και το αύριο της ακίνητης περιουσίας» (Υβριδική Εκδήλωση - Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ Πάτρα)
Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Ανδρέας Κατσανιώτης, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Υφυπουργός Απόδημου Ελληνισμού
 • Αλέξης Χαρίτσης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας, τ. Υπουργός Εσωτερικών
 • Βασίλης Σπανάκης, Βουλευτής ΝΔ Β΄ Περιφερείας Αθηνών
 • Γιώργος Χριστόπουλος, Συγγραφέας – Φοροτεχνικός σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ
 • Κώστας Χαιδούτης, Αντιπρ. ΠΟΜΙΔΑ, Δικηγόρος, Πρόεδρος Εν. Ιδ. Ακιν. Θεσσαλονίκης
 • Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αχαΐας (ΕΙΑΝΑ)
 • Νίκος Παπάκος, Δικηγόρος, τ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μέλος Δ.Σ. ΕΙΑΝΑ
 • Νίκος Κεχαγιάογλου, Υπεύθυνος προγράμματος ασφάλισης κτιρίων μελών ΠΟΜΙΔΑ

Συντονιστής:

 • Στράτος Παραδιάς, Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) Δικηγόρος Α.Π.

Ανδρέας Κατσανιώτης

Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Υφυπουργός Απόδημου Ελληνισμού

Αλέξης Χαρίτσης

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας, τ. Υπουργός Εσωτερικών

Βασίλης Σπανάκης

Βουλευτής ΝΔ Β΄ Περιφερείας Αθηνών

Γιώργος Χριστόπουλος

Συγγραφέας – Φοροτεχνικός σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Κώστας Χαϊδούτης

Αντιπρ. ΠΟΜΙΔΑ, Δικηγόρος, Πρόεδρος Εν. Ιδ. Ακιν. Θεσσαλονίκης

Κυριακή Αθανασιάδη

Δικηγόρος, Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αχαΐας (ΕΙΑΝΑ)

Νίκος Παπάκος

Δικηγόρος, τ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μέλος Δ.Σ. ΕΙΑΝΑ

Νίκος Κεχαγιάογλου

Υπεύθυνος προγράμματος ασφάλισης κτιρίων μελών ΠΟΜΙΔΑ

Στράτος Παραδιάς

Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) Δικηγόρος Α.Π.

 

Τετάρτη  01/12/2021: 18:00 – 19:30
Κώστας Μάρκου, Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία: Ο ρόλος της παιδείας και της έρευνας στην Ανάπτυξη
Αναλυτικές πληροφορίες

Συνομιλητές:

 • Βασίλης Καρδάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Πρώην Πρόεδρος ΕΑΠ
 • Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών , Πρώην Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
 • Πατρίτσια Κυπριανίδη, Χημικός, ειδική λειτουργική επιστήμονας Β΄ βαθμίδας «Δημόκριτος», Πρώην Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας
 • Παύλος Χαραμής, Εκπαιδευτικός, Πρώην Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κώστας Μάρκου

Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία

Βασίλης Καρδάσης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Πρώην Πρόεδρος ΕΑΠ

Παντελής Κυπριανός

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών , Πρώην Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

Πατρίτσια Κυπριανίδη

Χημικός, Ειδική λειτουργική επιστήμονας Β΄ βαθμίδας «Δημόκριτος», Πρώην Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Παύλος Χαραμής

Εκπαιδευτικός, Πρώην Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τρίτη  07/12/2021: 18:00 – 20:00
Σία Αναγνωστοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία: Ο Πολιτισμός, δύναμη ανάπτυξης
Αναλυτικές πληροφορίες

Συνομιλητές:

 • Κώστας Στρατής, Πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού
 • Λευτέρης Κρέτσος, Πρώην Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
 • Μαρία Βλαζάκη, Επίτιμη γενική διευθύντρια αρχαιοτήτων και πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού

Σία Αναγνωστοπούλου

Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία

Κώστας Στρατής

Πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού

Λευτέρης Κρέτσος

Πρώην Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Μαρία Βλαζάκη

Επίτιμη γενική διευθύντρια αρχαιοτήτων και πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού

Τετάρτη  08/12/2021: 12:00 – 14:00
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ): «Σύγχρονες Εξελίξεις και εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης»
Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Xρήστος Ξουρής, Ιδρυτής της Gaia Robotics - Θέμα: «Ευφυή Συστήματα Αποφάσεων στην Γεωργία Ακριβείας»
 • Άρης Λάλος, Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ - Θέμα: «Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην ασφαλή οδήγηση διασυνδεδεμένων και ημιαυτόματων οχημάτων»
 • Γεράσιμος Αρβανίτης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο τμήμα Η/Μ του ΠΠ - Θέμα: «Ασφαλή αλληλεπίδραση με Ευφυή Ρομποτικά συστήματα σε Βιομηχανικά Περιβάλλοντα»
 • Σταύρος Νούσιας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ. Αθήνα - Θέμα: «Χρήση ευφυών τεχνικών τηλεπισκόπησης και μηχανικής μάθησης για την παρακολούθηση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς»

Συντονιστής:

Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ/ ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Xρήστος Ξουρής

Ιδρυτής της Gaia Robotics

Άρης Λάλος

Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

Γεράσιμος Αρβανίτης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο τμήμα Η/Μ του ΠΠ

Σταύρος Νούσιας

Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ. Αθήνα

Χρυσόστομος Στύλιος

Διευθυντής ΙΝΒΙΣ

Δευτέρα  13/12/2021: 12:00 – 14:00
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ): «4η Βιομηχανική Επανάσταση και Κυκλική Οικονομία»
Αναλυτικές πληροφορίες

Ομιλητές:

 • Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, ΠΔΕ - Θέμα: «Κυκλική Οικονομία και Ενεργειακές Κοινότητες στην ΠΔΕ»
 • Αθανάσιος Καλογεράς, Διευθυντής Ερευνών ΙΝΒΙΣ - Θέμα: «Περιοχές εφαρμογής της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με επίπτωση στην Κυκλική Οικονομία»
 • Αλεξία Σπυριδωνίδου, Circular Clima Institute, EPLO - Θέμα: «Μετασχηματισμός της οικονομίας από γραμμική σε κυκλική. Η μεγάλη ευκαιρία»
 • Μαρία Ξύγκα, Ινσττιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» - Θέμα: «Η συνεισφορά της Ανοικτής Καινοτομίας στην Κυκλική Οικονομία και την Περιφερειακή Ανάπτυξη»
 • Γεώργιος Μυλωνάς, Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ - Θέμα: «Κυκλική Οικονομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Τέχνη»

Συντονιστής:

Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ

Λάμπρος Δημητρογιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, ΠΔΕ

Αθανάσιος Καλογεράς

Διευθυντής Ερευνών ΙΝΒΙΣ

Αλεξία Σπυριδωνίδου

Circular Clima Institute, EPLO

Μαρία Ξύγκα

Ινσττιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Γεώργιος Μυλωνάς

Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ

Χρυσόστομος Στύλιος

Διευθυντής ΙΝΒΙΣ

Πέμπτη  16/12/2021: 18:00 – 20:00
Επιλέγουμε την ελιά ως προστάτη του πλανήτη, της υγείας & της οικονομίας μας
Αναλυτικές πληροφορίες

Καλωσόρισμα:

Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Επίτιμη ομιλήτρια:

Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ομιλητές:

 • Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Θέμα: «Η ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και Παγκοσμίως - Δυνατότητες και Προοπτικές»
 • Παναγιώτης Κάτσαρης, Γεωπόνος-Βιοτεχνολόγος, μέλος ΔΣ Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ) - Θέμα: «Η Ελαιοκαλλιέργεια ωs Μοχλός (Key Factor) για την Προστασία του Περιβάλλοντος»
 • Παναγιώτης Κανάτας, Γεωπόνος, Διδάκτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Θέμα: «Παραγωγή Ποιοτικού Ελαιόλαδου και Προώθησή του στην Εποχή της Πανδημίας»
 • Τάκης Δημητρακόπουλος, Μέλος του Οργανοληπτικού Εργαστηρίου αξιολόγησης ελαιολάδου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), το οποίο είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένο από το IOC (Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου) - Θέμα: «Ελαιόλαδο και Υγεία. Έχτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Μακράς Διάρκειας»
 • Γεώργιος Σαλάχας, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Συντονιστής:

Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής & μέλος της Επιτροπής Βαλκανίων & Ευξείνου Πόντου της CPMR

Νεκτάριος Φαρμάκης

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Χριστιάνα Καλογήρου

Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Παναγιώτης Κάτσαρης

Γεωπόνος-Βιοτεχνολόγος, μέλος ΔΣ Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ)

Παναγιώτης Κανάτας

Γεωπόνος, Διδάκτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τάκης Δημητρακόπουλος

Μέλος του Οργανοληπτικού Εργαστηρίου αξιολόγησης ελαιολάδου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ)

Γεώργιος Σαλάχας

Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Φωκίων Ζαΐμης

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής & μέλος της Επιτροπής Βαλκανίων & Ευξείνου Πόντου της CPMR

Ομιλητές

Κυριακή Αθανασιάδη

Δικηγόρος, Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αχαΐας (ΕΙΑΝΑ)

Σία Αναγνωστοπούλου

Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία

Γεράσιμος Αρβανίτης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο τμήμα Η/Μ του ΠΠ

Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Μαρία Βλαζάκη

Επίτιμη γενική διευθύντρια αρχαιοτήτων και πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού

Κώστας Γιωτόπουλος

Τεχνικός Υπεύθυνος έργου INTECMED, Επιμελητήριο Αχαΐας

Χαράλαμπος Γούτσος

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Δ/ντής 36ου Δημ. Σχολείου Πατρών

Χρήστος Δήμας

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Έρευνας και Καινοτομίας

Τάκης Δημητρακόπουλος

Μέλος του Οργανοληπτικού Εργαστηρίου αξιολόγησης ελαιολάδου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ)

Δήμητρα Δημητρακοπούλου

IT Expert, Μέλος της Ομάδας έργου INTECMED, Πανεπιστήμιο Πατρών

Λάμπρος Δημητρογιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, ΠΔΕ

Μιχάλης Δρίτσας

Επικεφαλής γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Έρευνας και Καινοτομίας

Ευστάθιος Ευσταθόπουλoς

Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Φωκίων Ζαΐμης

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής & μέλος της Επιτροπής Βαλκανίων & Ευξείνου Πόντου της CPMR

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Αθανάσιος Καλογεράς

Διευθυντής Ερευνών ΙΝΒΙΣ

Χριστιάνα Καλογήρου

Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Παναγιώτης Κανάτας

Γεωπόνος, Διδάκτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νίκος Καραθανασόπουλος

Βουλευτής Αχαΐας Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Ροδία Καραμπελιά

Λογοθεραπεύτρια, Ιδιοκτήτρια Κέντρων Ειδικών Θεραπειών, Πρόεδρος Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Γιάννης Καρβέλης

Διοικητής 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

Βασίλης Καρδάσης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Πρώην Πρόεδρος ΕΑΠ

Ανδρέας Κατσανιώτης

Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Υφυπουργός Απόδημου Ελληνισμού

Δανάη Κατσαντά

Υπεύθυνη Επικοινωνίας έργου INTECMED, Επιμελητήριο Αχαΐας

Παναγιώτης Κάτσαρης

Γεωπόνος-Βιοτεχνολόγος, μέλος ΔΣ Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ)

Νίκος Κεχαγιάογλου

Υπεύθυνος προγράμματος ασφάλισης κτιρίων μελών ΠΟΜΙΔΑ

Κωνσταντίνα Κοτσή

Ψυχολόγος - Σύμβουλος, MSc., Γ.Ν.Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» Πατρών

Εμμανουήλ Κουτούζης

Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Λευτέρης Κρέτσος

Πρώην Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Πατρίτσια Κυπριανίδη

Χημικός, Ειδική λειτουργική επιστήμονας Β΄ βαθμίδας «Δημόκριτος», Πρώην Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Παντελής Κυπριανός

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών , Πρώην Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

Άρης Λάλος

Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

Βασίλης Λουκόπουλος

Πρόεδρος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

Κώστας Μάρκου

Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία

Πλάτων Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Δημήτρης Μούρτζης

Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Παν. Πατρών

Θεόδωρος Μπαρής

Δήμαρχος Δήμου Ερυμάνθου

Κλεομένης Μπάρλος

Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Γεώργιος Μυλωνάς

Κύριος Ερευνητής ΙΝΒΙΣ

Γιώργος Νικολαΐδης

Ψυχίατρος, MD, MA, MSc, PhD Διευθυντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο για την Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Σταύρος Νούσιας

Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ. Αθήνα

Xρήστος Ξουρής

Ιδρυτής της Gaia Robotics

Μαρία Ξύγκα

Ινσττιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Τάκης Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ

Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου

Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας Κινήματος Αλλαγής

Νίκος Παπάκος

Δικηγόρος, τ. Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μέλος Δ.Σ. ΕΙΑΝΑ

Γεώργιος Παππάς

Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου 10ου Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Στράτος Παραδιάς

Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) Δικηγόρος Α.Π.

Ζωή Ράπτη

Υφυπουργός Υγείας, υπεύθυνη για θέματα Ψυχικής Υγείας

Γεώργιος Σαλάχας

Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Νικόλαος Σέργης

Γενικής Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Προϊστάμενος - αρμόδιος για την παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων ΣΔΙΤ

Δημήτρης Σερπάνος

Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

Βασίλης Σπανάκης

Βουλευτής ΝΔ Β΄ Περιφερείας Αθηνών

Χρήστος Σπίρτζης

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία - Toμεάρχης Προστασίας του Πολίτη Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αλεξία Σπυριδωνίδου

Circular Clima Institute, EPLO

Δημήτριος Στεργίου

Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Κώστας Στρατής

Πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού

Χρυσόστομος Στύλιος

Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων

Θεόδωρος Τσούμπελης

Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας

Νεκτάριος Φαρμάκης

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Ανδρέας Φίλιας

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κώστας Χαϊδούτης

Αντιπρ. ΠΟΜΙΔΑ, Δικηγόρος, Πρόεδρος Εν. Ιδ. Ακιν. Θεσσαλονίκης

Παύλος Χαραμής

Εκπαιδευτικός, Πρώην Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αλέξης Χαρίτσης

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας, τ. Υπουργός Εσωτερικών

Βασίλειος Χρηστίδης

Υπεύθυνος έργου «Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιμελητηρίου Αχαΐας»

Γιώργος Χριστόπουλος

Συγγραφέας – Φοροτεχνικός σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Βίντεο

24o Forum Ανάπτυξης | Εναρκτήρια εκδήλωση

24o Forum Ανάπτυξης | Έρευνα-Καινοτομία

24o Forum Ανάπτυξης | Οικονομικό Επιμελητήριο

24o Forum Ανάπτυξης | Επιμελητήριο Αχαΐας - INFO DAY του Ευρωπαϊκού έργου INTECMED

24o Forum Ανάπτυξης | 6η ΥΠΕ - Ψυχική Υγεία των Παιδιών εν καιρώ COVID 19

24o Forum Ανάπτυξης | ΕΑΠ: H εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευση στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

24o Forum Ανάπτυξης | ΠΟΜΙΔΑ: Το σήμερα και το αύριο της ακίνητης περιουσίας

ΧΑΜΗΛΗ ΠΤΗΣΗ- 24ο FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5/11/2021

ΧΑΜΗΛΗ ΠΤΗΣΗ- 24ο FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 10-11-2021

ΧΑΜΗΛΗ ΠΤΗΣΗ ΙΟΝΙΑΝ CHANNEL- 24o FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΤΗΣΗ ΙΟΝΙΑΝ CHAΝΝEL- 24ο FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 171121

ΙΟΝΙΑΝ -24ο FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 191121

Συνδιοργάνωση

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader