Διαδικτυακά Σε εξέλιξη

24o Forum Ανάπτυξης - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Τετάρτη  01/12/2021: 18:00 – 19:30

Κώστας Μάρκου, Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία: Ο ρόλος της παιδείας και της έρευνας στην Ανάπτυξη

Συνομιλητές:

  • Βασίλης Καρδάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Πρώην Πρόεδρος ΕΑΠ
  • Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών , Πρώην Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
  • Πατρίτσια Κυπριανίδη, Χημικός, ειδική λειτουργική επιστήμονας Β΄ βαθμίδας «Δημόκριτος», Πρώην Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας
  • Παύλος Χαραμής, Εκπαιδευτικός, Πρώην Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ομιλητές

Κώστας Μάρκου

Βουλευτής Αχαΐας Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία

Βασίλης Καρδάσης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Πρώην Πρόεδρος ΕΑΠ

Παντελής Κυπριανός

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών , Πρώην Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

Πατρίτσια Κυπριανίδη

Χημικός, Ειδική λειτουργική επιστήμονας Β΄ βαθμίδας «Δημόκριτος», Πρώην Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Παύλος Χαραμής

Εκπαιδευτικός, Πρώην Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Συνδιοργάνωση

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader