Τρίτη  14/12/2021: 12:00 – 14:00

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας: «Εφαρμοσμένες λύσεις έξυπνων πόλεων – Εμπειρίες και προοπτικές του τοπικού οικοσυστήματος της Πάτρας» (Digital εκδήλωση)

Α’ Μέρος: Εφαρμοσμένες λύσεις έξυπνων πόλεων των τοπικών εταιρειών

Ομιλητές:

  • Στέλιος Κουτρουμπίνας, CEO MEAZON S.A. - Θέμα: Εφαρμοσμένες λύσεις έξυπνων πόλεων, σχεδιασμένες στην Πάτρα για όλο τον κόσμο
  • Γιάννης Κωστόπουλος, CEO SAMMY PC - Θέμα: Τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές για την οργάνωση και διαχείριση τουριστικών λιμένων & μαρινών
  • Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, CEO Yodiwo - Θέμα: Εφαρμοσμένες λύσεις έξυπνων πόλεων εναρμονισμένες με τις ESG απαιτήσεις
  • Βασίλης Τσαγκάρης, CEO Irida Labs S.A. - Θέμα: Τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης και ΑΙ για Έξυπνες Πόλεις
  • Δημήτριος Αμαξηλάτης, CTO SparkWorks Ltd - Θέμα: Cloud-Native Εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων στο με χρήση της SparkWorks IoT πλατφόρμας

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συντονισμός:

Πέτρος Γανός, Μέλος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΔΕ, Σύνδεσμος ΔΕ με Μόνιμη Επιτροπή Νέων Τεχνολογιών

Β’ Μέρος: Εφαρμοσμένες λύσεις έξυπνων πόλεων των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων

Ομιλητές:

  • Σπύρος Δενάζης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών - Θέμα: Θέματα και προκλήσεις στο δρόμο προς τις Έξυπνες Πόλεις
  • Γεώργιος Στεφανίδης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών - Θέμα: Εφαρμογές ευφυών συστημάτων κινητικότητας σε αστικό περιβάλλον και περιοχές λιμένων
  • Νικόλαος Βώρος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Θέμα: Υποβοηθούμενη Διαβίωση – Ευφυή Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Γεώργιος Μυλωνάς, Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Θέμα: Έξυπνες πόλεις – Εφαρμογές σε σχολικά και δημόσια κτίρια στη Δυτική Ελλάδα
  • Παναγιώτης Ζέρβας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Θέμα: Πιλοτικό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης με χρήση αισθητήρων χαμηλού κόστους – Υλοποίηση – Εφαρμογές

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συντονισμός:

Πέτρος Γανός, Μέλος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΔΕ, Σύνδεσμος ΔΕ με Μόνιμη Επιτροπή Νέων Τεχνολογιών

Ομιλητές

Στέλιος Κουτρουμπίνας

CEO MEAZON S.A.

Γιάννης Κωστόπουλος

CEO SAMMY PC

Αλέξανδρος Μανιατόπουλος

CEO Yodiwo

Βασίλης Τσαγκάρης

CEO Irida Labs S.A.

Δημήτριος Αμαξηλάτης

CTO SparkWorks Ltd

Σπύρος Δενάζης

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών

Γεώργιος Στεφανίδης

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Νικόλαος Βώρος

Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Γεώργιος Μυλωνάς

Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Παναγιώτης Ζέρβας

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πέτρος Γανός

Μέλος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΔΕ, Σύνδεσμος ΔΕ με Μόνιμη Επιτροπή Νέων Τεχνολογιών

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ