Τρίτη  08/12/2020: 18:00 – 20:00

ΝΗΡΕΑΣ - Εναλλακτικοί τρόποι δράσεων και αντιδράσεων των Οργανώσεων για την Υγεία, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Κοινωνία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα

Ένωση Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Κορινθιακού-Πατραϊκού "Ο ΝΗΡΕΑΣ"

Ομιλητές:

  • Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, Εκπρόσωπος Συλλόγου προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας
  • Γεώργιος Κανέλλης, Εκπρόσωπος Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ )
  • Γιώργος Νικόπουλος, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
  • Γεώργιος Παλαμάρης, Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Πύργου Κορινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ»

Ομιλητές

Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος

Εκπρόσωπος Συλλόγου προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας

Γεώργιος Κανέλλης

Εκπρόσωπος Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ )

Γιώργος Νικόπουλος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Γεώργιος Παλαμάρης

Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Πύργου Κορινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ»

Συνδιοργάνωση

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader