Διαδικτυακά Σε εξέλιξη

Καινοτομία και Ανάπτυξη 2020 - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

λίγα λόγια για την έκθεση

H διαδικτυακή έκθεση ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ θα ανοίξει τις "ηλεκτρονικές" πύλες της, παράλληλα με το e-FORUM ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2020 (1/10-31/12/20 ) και θα διαρκέσει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης σε συμφωνία με τους εκθέτες της. Θα υπάρχει πολύπλευρη προβολή της διοργάνωσής της και θα αξιοποιηθεί για το σκοπό αυτό και όλο τα παραγόμενο υλικό από το e-Forum Καινοτομίας. Θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους εκθέτες.

Ετικέτες

Εκθέτες

Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ερευνητικό Ινστιτούτο

Εργο χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Επικοινωνία


loader