Σάββατο  01/10/2022: 17:30 – 19:30

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας: Καινοτομίες στο χώρο της υγείας

Χαιρετισμός:

  • Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Ομιλητές:

  • Κώστας Τρούλος, Senior Advisor Τομέας Καινοτομίας ΣΕΒ, Θέμα: «Υγεία και Βιοεπιστήμες( Health & Life Sciencies) - Δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας  και ανάπτυξης του οικοσυστήματος στην Ελλάδα»
  • Βασίλης  Δρακόπουλος, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ & ΕΚΕΠΕΚ Α.Ε., Θέμα: «Εφαρμογές της 3D εκτύπωσης στον τομέα της Υγείας»
  • Δημήτριος Γ. Κατεχάκης, Επικεφαλής, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Θέμα: Παρουσίαση προγράμματος «Smart Health»

Συντονιστής:

  • Δημήτρης Βέργαδος, Διευθυντής Τομέας ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ

Ομιλητές

Κλεομένης Μπάρλος

Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Κώστας Τρούλος

Senior Advisor Τομέας Καινοτομίας ΣΕΒ

Βασίλης Δρακόπουλος

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ & ΕΚΕΠΕΚ Α.Ε.

Δημήτριος Κατεχάκης

Επικεφαλής, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής

Δημήτρης Βέργαδος

Διευθυντής Τομέας ΜΜΕ, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader