Διαδικτυακά Ολοκληρωμένο

Διαρκές e-Forum Καινοτομίας - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Παρασκευή  23/04/2021: 18:00 – 20:00

Εργαστήριο Γεωργικής Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών - Καινοτομία και νέες τάσεις στην Αγροδιατροφή

Χαιρετισμός:

  • Γεώργιος Σαλάχας, Καθηγητής, Κοσμήτορας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

  • Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος (Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών) - Γενετικός και μορφολογικός χαρακτηρισμός με στόχο την ανάπτυξη πολλαπλασιαστικού υλικού στα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά και τις παραδοσιακές ποικιλίες
  • Δημήτριος Μπιλάλης (Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών) - Καινοτομία και Βιολογικές Καλλιέργειες
  • Αθανάσιος Μολασιώτης (Αν. Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας ΑΠΘ) - Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ: ένα εργαλείο για τον μετασχηματισμό της ελληνικής δενδροκομικής παραγωγής
  • Φίλιππος Βερβερίδης (Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ) - Cluster A.I.M.-H.Q. OIL: Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής και Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια Αλυσίδας παραγωγής μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και State of the Art Τεχνολογίας
  • Αγγελική Καυγά (Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Γεωπονίας ΠΠ) - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ρομποτικού Συστήματος Διαχείρισης Θερμοκηπιακών Μονάδων Βασισμένο σε ΙοΤ Τεχνολογίες
  • Νίκος Μαλάμος (Επικ. Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας ΠΠ) - Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση άρδευσης

Συντονιστής:

  • Βασίλης Παπασωτηρόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ομιλητές

Γεώργιος Σαλάχας

Καθηγητής, Κοσμήτορας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Νίκος Μαλάμος

Επικ. Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας ΠΠ

Αθανάσιος Μολασιώτης

Αν. Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας ΑΠΘ

Φίλιππος Βερβερίδης

Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ

Αγγελική Καυγά

Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Γεωπονίας ΠΠ

Δημήτριος Μπιλάλης

Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασίλης Παπασωτηρόπουλος

Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ