Διαδικτυακά Ολοκληρωμένο

Διαρκές e-Forum Καινοτομίας - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Τετάρτη  21/04/2021: 18:00 – 20:00

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Αγροτική Ανάπτυξη και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

  • Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης (Καθηγητής ΕΑΠ, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας) - Νέες Ακαδημαϊκές προκλήσεις της εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευσης για τον πρωτογενή τομέα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Δρ. Δημήτρης Σάββας (Καθηγητής Γ.Π.Α., Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών των Φυτών) - Υδροπονική Καλλιέργεια: Μία σύγχρονη μορφή παραγωγής στα θερμοκήπια
  • Δρ. Άγγελος Πατάκας (Καθηγητής ΔΕΑΠΤ, Πανεπιστημίου Πατρών) - Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας στην άρδευση καλλιεργειών
  • Δρ. Χρυσή Καραπαναγιώτη (Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών) - Ανάπτυξη νέων υλικών από αγροτικά παραπροϊόντα
  • Δρ. Δημήτρης Παπαϊωάννου (Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων – Ε.Α.Π.) - Μικροπλαστικά στα καλλιεργούμενα εδάφη
  • Σπύρος Κυρίτσης (Πτυχιούχος πληροφορικής, Μεταπτυχιακός Διαχείρισης αποβλήτων) - Λογισμικό για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και βιοστερεών στην γεωργία

Συντονιστής:

  • Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης (Καθηγητής ΕΑΠ, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας)

Ομιλητές

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης

Καθηγητής ΕΑΠ, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Δημήτρης Σάββας

Καθηγητής Γ.Π.Α., Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών των Φυτών

Άγγελος Πατάκας

Καθηγητής ΔΕΑΠΤ, Πανεπιστημίου Πατρών

Χρυσή Καραπαναγιώτη

Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημήτρης Παπαϊωάννου

Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων – Ε.Α.Π.

Σπύρος Κυρίτσης

Πτυχιούχος πληροφορικής, Μεταπτυχιακός Διαχείρισης αποβλήτων

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ