Διαδικτυακά Ολοκληρωμένο

Διαρκές e-Forum Καινοτομίας - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Τετάρτη  30/09/2020: 12:00 – 13:00

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση άρδευσης με στόχο την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

  • Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Γεωπονίας
  • Νικόλαος Μαλάμος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Γεωπονίας

Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του έργου: Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014-2020 IR2MA

Ομιλητές

Γιάννης Τσιρογιάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Γεωπονίας

Νικόλαος Μαλάμος

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Γεωπονίας

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ