Διαδικτυακά Ολοκληρωμένο

Διαρκές e-Forum Καινοτομίας - οργάνωση Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Δευτέρα  28/09/2020: 20:00 – 21:00

Συζήτηση για το νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Συντονισμός

  • Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Χαιρετισμός

  • Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Συμμετέχοντες

  • Ιωάννα Νίκου, Προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ
  • Αναστάσιος Φάκος, Πρόεδρος ΠΣΔΜ-Η Πάτρας
  • Νίκος Φωτόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ν. Αχαΐας « Ο ΒΑΤΤ ».

Ομιλητές

Βασίλης Αϊβαλής

Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας

Φωκίων Ζαΐμης

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ιωάννα Νίκου

Προϊσταμένη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ

Αναστάσιος Φάκος

Πρόεδρος ΠΣΔΜ-Η Πάτρας

Νίκος Φωτόπουλος

Πρόεδρος Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ν. Αχαΐας « Ο ΒΑΤΤ ».

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ