Σάββατο  25/06/2022: 12:00 – 14:00

Καινοτόμες Εφαρμογές – Βέλτιστες Πρακτικές στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και τις ΑΠΕ - Εξελίξεις στην Ηλεκτροκίνηση

Αίθουσα Συνεδριάσεων ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας

Συντονιστής:

  • Ευάγγελος Καραχάλιος, Γενικός Γραμματέας ΤΕΕ/ΤΔΕ

Ομιλητές:

  • Φώτης Σκιαδάς, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Πατρών, Θέμα: Πράσινες Δράσεις στην Κατεύθυνση της Αειφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών
  • Δημήτρης Μπάκος, Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», Θέμα: Ενεργειακή Αναβάθμιση Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ)
  • Γιώργος Πανέτας, Διευθυντής του τομέα Φ/Β στην εταιρεία ΑΙΘΗΡ Εφαρμογές ΑΕ, Θέμα: Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας
  • Στέλιος Κουτρουμπίνας, Διευθύνων Σύμβουλος ΜΕΑΖΟΝ ΑΕ, Θέμα: Ευέλικτα φορτία ευρείας χρήσης για την υπηρεσία της απόκρισης ζήτησης
  • Δημήτρης Δημόπουλος, Εnervillas, Θέμα: Μηδενίζοντας το κόστος ενέργειας: Από Κτίρια Σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB) σε Κτίρια μηδενικών εκπομπών (ΖΕΒ)

Ομιλητές

Ευάγγελος Καραχάλιος

Γενικός Γραμματέας ΤΕΕ/ΤΔΕ

Φώτης Σκιαδάς

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστημίου Πατρών

Δημήτρης Μπάκος

Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

Γιώργος Πανέτας

Διευθυντής του τομέα Φ/Β στην εταιρεία ΑΙΘΗΡ Εφαρμογές ΑΕ

Στέλιος Κουτρουμπίνας

Διευθύνων Σύμβουλος ΜΕΑΖΟΝ ΑΕ, Θέμα: Ευέλικτα φορτία ευρείας χρήσης για την υπηρεσία της απόκρισης ζήτησης

Δημήτρης Δημόπουλος

Εnervillas

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader
ΕΣΠΑ