Κυριακή  20/11/2022: 11:00 – 12:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ): «Νέες τεχνολογίες στην ενέργεια και στη βιομηχανική παραγωγή»

Ομιλητές:

  • Βασίλειος Μπουργανός, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής, Θέμα: «Εισαγωγή - Παρουσίαση Δραστηριοτήτων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ»
  • Κωνσταντίνος Χατζηφώτης, Manager Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Motor Oil Group, Θέμα: «Ο ρόλος του R&I στη στρατηγική ενεργειακής μετάβασης της Motor Oil»
  • Χριστίνα Μπούρα, Διευθύντρια Κλάδου Αρχιτεκτονικής και Ελέγχου Ασφάλειας Πληροφοριών, ΔΕΗ Α.Ε., Θέμα: «Η εξέλιξη ως ακρογωνιαίος λίθος της καινοτομίας»
  • Θωμάς Χαλκίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΒΙΟ Α.Ε., Θέμα: «Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από πολλαπλά καύσιμα μέσω υδρογόνου»
  • Βασίλειος Δρακόπουλος, ΕΚΕΠΕΚ Α.Ε., ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Θέμα: «Η τεχνολογία της 3D εκτύπωσης στην παραγωγική διαδικασία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας»

Ομιλητές

Βασίλειος Μπουργανός

Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Κωνσταντίνος Χατζηφώτης

Manager Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Motor Oil Group

Χριστίνα Μπούρα

Διευθύντρια Κλάδου Αρχιτεκτονικής και Ελέγχου Ασφάλειας Πληροφοριών, ΔΕΗ Α.Ε.

Θωμάς Χαλκίδης

Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΛΒΙΟ Α.Ε.

Βασίλειος Δρακόπουλος

ΕΚΕΠΕΚ Α.Ε., ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader