Σάββατο  19/11/2022: 17:30 – 19:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 3 - Αχαΐα - Αναπτυξιακή Α.Ε.: «ΣχεδιάΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ μια ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ»

Ομιλητές:

  • Ηρώ Τσιμπρή, ΜΒΑ, Γεν. Διευθύντρια ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER
  • Δημήτρης Λιανός, Μεταλλ/γος Μηχ/κος, MSc / Mέλος της Ομάδας Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ 2023-2027 -Υπεύθυνος του Πυλώνα ΙΙ
  • Bίκυ Χωραφά, Οικονομολόγος, MSc/ Σύμβουλος αξιολόγησης CLLD LEADER (ΠΑΑ & ΕΠΑλΘ) της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
  • Nίκος Βώρος, Δρ. Χημικός Μηχ/κος / Σύμβουλος αξιολόγησης CLLD LEADER (ΠΑΑ & ΕΠΑλΘ) της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
  • Παναγιώτης Μπουτόπουλος, Γεωπόνος / Στέλεχος Ομάδας Τοπικής ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ομιλητές

Ηρώ Τσιμπρή

ΜΒΑ, Γεν. Διευθύντρια ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - Συντονίστρια Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER

Δημήτρης Λιανός

Μεταλλ/γος Μηχ/κος, MSc / Mέλος της Ομάδας Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ 2023-2027 - Υπεύθυνος του Πυλώνα ΙΙ

Bίκυ Χωραφά

Οικονομολόγος, MSc/ Σύμβουλος αξιολόγησης CLLD LEADER (ΠΑΑ & ΕΠΑλΘ) της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Nίκος Βώρος

Δρ. Χημικός Μηχ/κος / Σύμβουλος αξιολόγησης CLLD LEADER (ΠΑΑ & ΕΠΑλΘ) της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Παναγιώτης Μπουτόπουλος

Γεωπόνος / Στέλεχος Ομάδας Τοπικής ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader