Σάββατο  19/11/2022: 17:30 – 19:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 - Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ): «Στρατηγική και δράσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης»

Χαιρετισμός:

  • Δημήτριος Σερπάνος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Ομιλητές:

  • Βασίλης Δελής, Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Θέμα: «Το Πληροφοριακό Σύστημα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Myschool: Επιτεύγματα και Προοπτικές»
  • Ανδρέας Κοσκέρης, Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Θέμα: «Εφαρμογή για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των δρομολογίων της μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
  • Παναγιώτης Σκοινιώτης, Αναπλ. Διευθυντής - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Θέμα: «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα διεξαγωγής δράσεων επιμόρφωσης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων»
  • Δημήτρης Σοφοτάσιος, Αναπλ. Διευθυντής Εκδόσεων, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Θέμα: «Προσβάσιμα Ψηφιακά Βιβλία»
  • Βαγγέλης Καπούλας,  Αναπλ. Διευθυντής ΠΣΔ και Δικτυακών Τεχνολογιών, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Θέμα: «Η αναπτυξιακή στρατηγική του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών και υπηρεσιών στη σχολική εκπαίδευση»

Συντονιστής:

  • Δημήτριος Σερπάνος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Ομιλητές

Δημήτριος Σερπάνος

Πρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Βασίλης Δελής

Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Ανδρέας Κοσκέρης

Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Παναγιώτης Σκοινιώτης

Αναπλ. Διευθυντής - Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Δημήτρης Σοφοτάσιος

Αναπλ. Διευθυντής Εκδόσεων, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Βαγγέλης Καπούλας

Αναπλ. Διευθυντής ΠΣΔ και Δικτυακών Τεχνολογιών, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader