Σάββατο  19/11/2022: 12:30 – 14:30

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 - Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ): «Τεχνολογίες αιχμής της Βιομηχανίας 4.0 για τον ψηφιακό μετασχηματισμό βιομηχανιών, επιχειρήσεων και οργανισμών»

Χαιρετισμοί

Ομιλητές:

  • Αριστείδης Λάλος, Ερευνητής ΙΝ.ΒΙ.Σ/Ε.Κ ΑΘΗΝΑ, Θέμα: «Προηγμένες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη της ευφυΐας των οχημάτων και των συστημάτων μεταφορών»
  • Κυριάκος Στεφανίδης, Ερευνητής ΙΝ.ΒΙ.Σ/Ε.Κ ΑΘΗΝΑ, Θέμα: «Ζητήματα Κυβερνοασφάλειας για την προστασία συστημάτων και εταιρικών υποδομών»
  • Χρίστος Αναγνωστόπουλος, Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΝ.ΒΙ.Σ/Ε.Κ ΑΘΗΝΑ, Θέμα: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη βιομηχανικών εφαρμογών Ψηφιακών Διδύμων» 
  • Θανάσης Τσακούλης, Υπ. Διδάκτορας ΙΝ.ΒΙ.Σ/Ε.Κ ΑΘΗΝΑ, Θέμα: «Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων για Ολιστική Ενεργειακή διαχείριση σε Βιομηχανικά περιβάλλοντα»

Συντονιστής:

  • Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων/ Ε.Κ ΑΘΗΝΑ

Ομιλητές

Αριστείδης Λάλος

Ερευνητής ΙΝ.ΒΙ.Σ./Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

Κυριάκος Στεφανίδης

Ερευνητής ΙΝ.ΒΙ.Σ./Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

Χρίστος Αναγνωστόπουλος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΝ.ΒΙ.Σ./Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

Θανάσης Τσακούλης

Υπ. Διδάκτορας ΙΝ.ΒΙ.Σ./Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

Χρυσόστομος Στύλιος

Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Με την υποστήριξη

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader