Παρασκευή  17/02/2023: 17:00 – 19:00

Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος: Παρουσίαση Προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων για εξοικονόμηση Ενέργειας στις επιχειρήσεις

Ομιλητές:

  • Ιωάννα Νίκου, Διευθύντρια ,Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θέμα: Χρηματοδοτικά εργαλεία για εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ
  • Δημήτρης Τσαλέμης, Γενικός Διευθυντής Ενέργειας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θέμα: Ενεργειακή Μετάβαση  και Ασφάλεια Εφοδιασμού
  • Ανδρέας Καλογερόπουλος, Προϊστάμενος ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΦΕΠΑΕ), Θέμα: Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Ενεργοβόρες Επιχειρήσεις στην Δυτική Ελλάδα

Συντονιστής:

  • Δρ. Τσιμπλοστεφανάκης Βαγγέλης, Επιμελητής Μ.Ε. Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΔΕ 

Ομιλητές

Ιωάννα Νίκου

Διευθύντρια, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δημήτρης Τσαλέμης

Γενικός Διευθυντής Ενέργειας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ανδρέας Καλογερόπουλος

Προϊστάμενος ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΦΕΠΑΕ)

Βαγγέλης Τσιμπλοστεφανάκης

Επιμελητής Μ.Ε. Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΔΕ

Συνδιοργάνωση

 

Χορηγοί

 

Χορηγοί επικοινωνίας

Επικοινωνία


loader