Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ): «Καινοτομία και ασφάλεια στο σχολείο»

Η καινοτομία και η ασφάλεια στα σχολεία είναι το θέμα που θα αναπτυχθεί στην εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο του Forum Ανάπτυξης 2015.

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ): «Καινοτόμα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Προϊόντα»

Οι προοπτικές του κλάδου και οι κρυμμένες ευκαιρίες των καινοτόμων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι το θέμα που θα συζητηθεί στην εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ) στο πλαίσιο του Forum Ανάπτυξης 2015.

Επιμελητήριο Αχαΐας - Πανεπιστήμιο Πατρών - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: «Η δυναμική της δικτύωσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. PATRAS IQ Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. (Αποτίμηση - Προοπτικές)»

Η δυναμική της δικτύωσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και η αποτίμηση των προοπτικών της Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ είναι τα θέματα που θα συζητηθούν στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Forum Ανάπτυξης 2015.

Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: «Σύγχρονες Εξελίξεις στην Οικονομία και την Απασχόληση»

Οι σύγχρονες εξελίξεις στη οικονομία και την απασχόληση είναι το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Forum Ανάπτυξης 2015.

Πανεπιστήμιο Πατρών: «Συνεργατικά δίκτυα ανταλλαγών»

Τα συνεργατικά δίκτυα ανταλλαγών και άλλα ενδιαφέροντα θέματα θα αναπτυχθούν στην εκδήλωση που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο του Forum Ανάπτυξης 2015.

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων: «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στην Πράξη»

Η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη στην πράξη είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν στην εκδήλωση που διοργανώνει η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου-Ηπείρου & Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του Forum Ανάπτυξης 2015.

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων - Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ: «Βιομηχανικά Συστήματα για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Ευ ζην: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία »

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία γύρω από τα Βιομηχανικά Συστήματα την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Ευ ζην είναι το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνουν το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων και το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ στο πλαίσιο του Forum Ανάπτυξης 2015.

Τάσος Νικολαδάκης, Μέλος Δ.Σ. Κοιν.Σ.Επ. «Ανακυκλώνω στην πηγή»: «Κοινωνική οικονομία και δικτύωση»

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις δεν μπορούν παρά να βασίζονται στην κοινωνική δικτύωση σαν θεμέλιο λίθο της αποτελεσματικότητάς τους. Σε αυτή την προσπάθεια η δημιουργία κρίκων συνεργασίας είναι αυτή που θα κρίνει την βιωσιμότητα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Πνευμονολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΜΕΘ Γ.Ν. Πατρών: «Διαχείριση και Αντιμετώπιση θυμάτων μαζικών καταστροφών στα Δημόσια Νοσοκομεία»

Η διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων στίβου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι το θέμα που θα συζητηθεί στην εκδήλωση/ομιλία που διοργανώνει ο κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Πνευμονολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΜΕΘ Γ.Ν. Πατρών, στο πλαίσιο της ενότητας ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ του Forum Ανάπτυξης 2015.

Ξενοφών Αργ. Παπαευθυμίου, Συντηρητής Έργων Τέχνης, Μουσειολόγος: «Βιομηχανική κληρονομιά της Πάτρας-Προστασία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση»

Η προστασία, η ανάδειξη και η αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς της Πάτρας είναι το θέμα που θα συζητηθεί στην εκδήλωση/ομιλία που διοργανώνει ο κ. Ξενοφών Αργ. Παπαευθυμίου, Συντηρητής Έργων Τέχνης, Μουσειολόγος στο πλαίσιο της ενότητας ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ του Forum Ανάπτυξης 2015.

Πρωτοσέλιδο "Σύμβουλου Επιχειρήσεων"

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Δείτε το κανάλι μας στο YouTube

Εικονομηνύματα Forum Ανάπτυξης

banner forum 2016

 

Αρχή Σελίδας
Template by JoomlaShine