Μονόδρομος τα έξυπνα δίκτυα και η «πράσινη» ενέργεια

Σημαντική είναι η συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ανάλυσης, σχεδίασης και εφαρμογής βέλτιστων λύσεων, όπως της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και των έξυπνων δικτύων.

Αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνεδριακής εκδήλωσης με θέμα: «Ενέργεια, Περιβάλλον και Πανεπιστήμιο» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Forum Eνέργειας, που διοργάνωσε με επιτυχία ο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» το πρωί της Παρασκευής 13/3/2015, στο ξενοδοχείο «Αστήρ».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία συντόνιζε ο αναπληρωτής Πρυτάνεως Υποδομών και Αειφορίας Γεώργιος Αγγελόπουλος, έγιναν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα οποία παρουσίασαν όλα τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν από την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Νικόλαος Βοβός, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Έξυπνα δίκτυα για αύξηση του ποσοστού ένταξης ΑΠΕ», παρουσιάζοντας διεξοδικά τα οφέλη από την εφαρμογή τους.

«Σε αναλογία με τις αλλαγές που προκάλεσε η ψηφιοποίηση των επικοινωνιών τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν τις τελευταίες εξελίξεις στις επικοινωνίες και τα ευφυή συστήματα διαχείρισης πληροφοριών στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς όλων των συσκευών, για να βελτιώσουν την απόδοση, την αξιοπιστία, την στιβαρότητα και την ασφάλεια των ηλεκτρικών συστημάτων. Για την Ευρώπη το Έξυπνο Δίκτυο είναι ευέλικτο, προσπελάσιμο, αξιόπιστο, προσφέρει ποιότητα ισχύς και είναι οικονομικά ελκυστικό. Στις ΗΠΑ, έχει τη δυνατότητα αυτόματης επιδιόρθωσης, συμμετοχής του καταναλωτή στην απόκριση της ζήτησης, παρέχει ποιοτική ισχύ και προωθεί νέα προϊόντα αγοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βοβός.

Όσον αφορά στην αρχιτεκτονική του έξυπνου δικτύου, τόνισε: «Οι υποδομές πρέπει να υποστηρίζουν την αυξημένη διείσδυση διεσπαρμένης παραγωγής με χιλιάδες αισθητήρες και ενεργοποιητές, καθώς επίσης την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ή να ελέγχονται από τη μια νέα γενιά δικτύων υπολογιστών με ασφαλή συστήματα διαχείρισης ενέργειας και υψηλής πιστότητας συστήματος SCADA».

Για να φθάσουμε στα Έξυπνα Δίκτυα, πρόσθεσε, πρέπει να αναπτύξουμε τέσσερις βασικές τομές:

1) επέκταση υποδομών των ηλεκτρικών δικτύων με τους εξής στόχους:

α) ενσωμάτωση ανανεώσιμων και διεσπαρμένων παραγωγών,

β)συμμετοχή των καταναλωτών στη λειτουργία του συστήματος (διαχείριση φορτίων και δυνατότητα αποθήκευσης),

γ) δυνατότητα των καταναλωτών στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού κόστους.

2) Εγκατάσταση εκτεταμένων υποδομών πληροφοριών και επικοινωνίας, συστήματα ασφαλείας δικτύων και σύγχρονων αισθητήρων για να διευκολύνεται η λειτουργία και διαχείριση των εγκαταστάσεων σε πραγματικό και μη χρόνο.

3) Ενσωμάτωση των εφαρμογών παρακολούθησης ελέγχου και προστασίας που θα λειτουργούν ενιαία.

«Το Έξυπνο Δίκτυο δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα πληρώνουν για τις χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες και θα πληρώνονται για τις παρεχόμενες», προσέθεσε ο ομιλητής κωδικοποιώντας τους βασικούς στόχους ως εξής: 1ον) Ανάπτυξη πιο αυτοποιημένων και ευέλικτων συστημάτων διανομής και 2ον) Ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογής λογισμικού και τεχνολογίας βασισμένες στις σύγχρονες εξελίξεις στους τομείς των υπολογιστών, του ελέγχου και των επικοινωνιών ώστε να κάνουν τα δίκτυα έξυπνα. «Υπάρχει ακόμα μεγάλος αριθμός αναπάντητων ερωτήσεων για τον τρόπο που πρέπει να κινηθούμε για μια αειφόρο παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος», επισήμανε με έμφαση.

Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού, ο κ. Βοβός, κατέθεσε στο τραπέζι του διαλόγου υπογράμμισε με έμφαση ότι: «Η πράσινη ενέργεια και τα έξυπνα δίκτυα δεν είναι μόνο μια εξελιγμένη μορφή τεχνολογίας, αλλά μπορούν να γίνουν μέρος μιας μακροχρόνιας οικονομικής στρατηγικής», καταγράφοντας τα οφέλη από την εφαρμογή τους. «Οι καινοτομίες μπορούν να προκαλέσουν οικονομική δραστηριότητα από επενδύσεις για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή τους. Επίσης, αυτός ο μετασχηματισμός των δικτύων παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, χρειάζεται μια διεπιστημονική συνεργασία (Cluser) για να συνδυαστούν το ταλέντο, οι πόροι και η φιλοδοξία που απαιτούνται για την ανάπτυξη και εξέλιξη αυτών των τεχνολογιών», είπε χαρακτηριστικά ο ομιλητής.

 

Στη μάχη κατά των κλιματικών αλλαγών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα περιβαλλοντικά οφέλη, υπογραμμίζοντας τα εξής: «Η μέγιστη αξιοποίηση της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας προϋποθέτει την ανάπτυξη Έξυπνων Δικτύων και η ανάπτυξη αυτή είναι ζωτική για την προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι οι κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας ευνοούν ιδιαίτερα την εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας και μπορούν να συμβάλλουν στην μάχη εναντίων των κλιματικών αλλαγών».

Ακολούθως, ανέδειξε και έναν άλλο σημαντικό παράγοντα, τις διεθνείς συνεργασίες στην έρευνα, την ανάπτυξη και την κατάκτηση των αγορών καθώς το ενδιαφέρον και η δυναμική της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και των έξυπνων δικτύων είναι παγκόσμια.

Στη συνέχεια, σκιαγράφησε το έργο που παράγει το Εργαστήριο Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Χρησιμοποίησης της Ηλεκτρικής Ενέργειας, που μετρά 40 χρόνια ερευνητικής πορείας με στόχο την διερεύνηση της απόκρισης σύνθετων ΣΗΕ που περιλαμβάνουν τη διασύνδεση ΣΡ με εργαλείο την επιτυχημένη προσομοίωση των συστημάτων. Πλέον, με την αξιοποίηση των διασυνδέσεων ΣΡ και την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας η ερευνητική δραστηριότητα στράφηκε και στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια.

 

Ο ρόλος των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών οχημάτων στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Θα αλλάξουν οι πόλεις και οι συνήθειές μας

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στη ζωή μας από την εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία μελλοντικά θα διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο γύρω από τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό τόνισε, ο διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, Αντώνιος Αλεξανδρίδης, ο οποίος ήταν ο δεύτερος κατά σειρά ομιλητής της εκδήλωσης.

Στην εισήγησή του παρουσίασε διεξοδικά τη διείσδυση των Ανανέωσιμων Πηγών Ενέργειας στην αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας καθώς επίσης στις αλλαγές που επιφέρει η παραγωγή κοντά στην κατανάλωση, μέσω των μικροδικτύων, κ.ά.

«Οι πόλεις θα αλλάξουν. Η τοπική διαχείριση της κατανεμημένης παραγωγής σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες διαχείρισης που θα παρέχονται σε κάθε καταναλωτή αναμένεται να δράσουν προς καθαρότερες, οικονομικότερες και ωφέλιμες για το δίκτυο λύσεις. Η ζωή και οι συνήθειές μας θα αλλάξουν. Ελπίζουμε για την αλλαγή προς το καλύτερο, με απασχόληση και επενδύσεις στην «πράσινη» ενέργεια (νέες τεχνολογίες, νέα υλικά), με τεχνολογικές λύσεις με μεγάλη εγχώρια συμμετοχή με πλαίσιο την οικολογική συνειδητοποίηση και με σεβασμό στο μέλλον των επόμενων γενιών», επισήμανε με έμφαση.

Την αναγκαιότητα βελτιστοποίησης του αυτόνομου υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επισήμαναν από την πλευρά τους, ο αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Παν/μίου Πατρών Φραγκίσκος Κουτελιέρης και ο ερευνητής του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Γεώργιος Προδρομίδης, παρουσιάζοντας σχετική ερευνητική εργασία με πειραματική απόδειξη. Κατέτειναν στο συμπέρασμα ότι «μέσω της βελτιστοποίησης του επιθυμητού φορτίου και με σωστή διαχείριση των τεχνολογιών ΑΠΕ ένα υβριδικό σύστημα μπορεί να μετατραπεί σε εντελώς αυτόνομο. Αποδείχθηκε πως στον Ελλαδικό χώρο «πράσινα» υβριδικά συστήματα μπορεί να είναι ανταγωνιστικά και βιώσιμα».

Στο μεταξύ, ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, Πέτρος Γρουμπός, υπεύθυνος του Εργαστηρίου Αυτοματισμού και Ρομποτικής (ΕΑΡ) παρουσίασε αποτελέσματα από το διεθνές έργο EcoCons που χρηματοδοτείτε από την ΠΔΕ. Οι εταίροι του έργου είναι από την Ελλάδα το Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, η εταιρία ΑΞΟΝΑΣ ΜΒ ΑΤΕΒΕ, και από την Τουρκία η Εταιρία TAESEnerji. Το ΕΑΡ έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό για Συστήματα Ασαφούς Συμπερασμού (ΣΑΣ) το οποίο και έχει εφαρμόσει σε πολλές εφαρμογές με πολύ καλά αποτελέσματα. Τα ΣΑΣ είναι ισχυρά και χρήσιμα εργαλεία για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων για σύνθετα και πολύπλοκα προβλήματα όταν μάλιστα χρησιμοποιούν ευφυή έλεγχο. Ένας στόχος είναι να μειώσουμε την πραγματική κατανάλωση ενέργειας με αποδοτικές εγκαταστάσεις θέρμανσης κατά 50% και να εξασφαλίσουμε το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου τμήματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και παράλληλα την αυτόματη και ευφυή λειτουργία των Φωτοβολατϊκών Θερμικών πλαισίων, του συστήματος ψύξης και θέρμανσης και κλιματισμού του φωτισμού του κτιρίου και της παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης, ώστε να επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση του μέγιστου ποσοστού ενέργειας. Θεωρώντας την τεχνογνωσία που θα αναπτυχθεί στο έργο υψηλού επιπέδου, είναι απαραίτητο να παρακινήσουμε την ανάπτυξη των τεχνολογικών μεταφερόμενων εργαλείων λαμβάνοντας υπόψη τους τελικούς χρήστες, τους συνεργάτες του EcoCons, και τα ενδιαφερόμενα μέλη ώστε να διαδοθούν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Συζητείται σχέδιο εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των αναμενόμενων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της καινοτομίας του έργου. Η εκμετάλλευση του έργου θα γίνει από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο και τα ενδιαφέροντα κάθε ενός και τις διακρατικές πτυχές.

Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η εισήγηση του καθηγητή του Τμ. Γεωλογίας Γεωργίου Παπαθεοδώρου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Διαφυγές αερίων υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό Κόλπο και στη θαλάσσια περιοχή του Κατακόλου».

 

Τι προβλέπει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SouthZEB

Κτίρια μηδενικής κατανάλωσης

Σημαντικό εργαλείο για την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SouthZEB, που αφορά στην εκπαίδευση για τον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB), που αφορά στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Το πρόγραμμα -συντονιστής του οποίου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών- παρουσίασε η Μαρία Μπέτση, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, μέλος του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής, παρουσία του Βασίλη Κωστόπουλου, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.

«Το SouthZEB είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών του κτιριακού χώρου στον τομέα των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nearly-Zero Energy Buil-ding)», επισήμανε η κυρία Μπέτση, εξηγώντας ότι η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να συνίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου».

Σημείωσε ότι στις Νότιες χώρες της Ε.Ε. δεν έχουν γίνει πολλά βήματα προς nZEB, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την αναδιατυπωμένη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων όλα τα νέα κτίρια από 1.1.2021, και όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα από 1.1.2019 θα πρέπει να ενταχθούν σ’ αυτό το πλαίσιο. Αναφορικά με τους στόχους του έργου, τους απαρίθμησε ως εξής:

1) Αντιμετώπιση προβλήματος έλλειψης τεχνογνωσίας σε επαγγελματίες του κτιριακού χώρου και υποστήριξή τους για το σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων nZEB,

2) Ανάπτυξη ενός κοινού τόπου συγκέντρωσης των επαγγελματιών,

3) Αύξηση του αριθμού των ατόμων που δύναται να κατασκευάσουν κτίρια nZEB.

Το πρόγραμμα (συνολικού προϋπολογισμού 1.364.149,00 ευρώ και με χρηματοδότηση: 75%) ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2014 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2016 και συμμετέχουν οι παρακάτω χώρες: Ελλάδα (Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων (AML) - Πανεπιστήμιο Πάτρας, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης EUROTRAINING), Κύπρος, Πορτογαλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με την κα Μπέτση είναι τα εξής:

• Η ανάπτυξη 10 εκπαιδευτικών ενοτήτων και αντίστοιχων τεστ αξιολόγησης για τους επαγγελματίες του κτιριακού χώρου για nZEB

• Η ανάπτυξη μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα παρέχεται και απομακρυσμένη εκπαίδευση (e-learning)

• Η διεξαγωγή 10 εκπαιδευτικών σεμιναρίων (training workshops) σε κάθε χώρα στόχο (Ελλάδα, νότια Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος) για την εκπαίδευση τοπικών εκπαιδευτών ως προς τη χρήση των εκπαιδευτικών ενοτήτων (συνολικός αριθμός: 150 εκπαιδευτές)

• 4 πιλοτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, όπου οι εκπαιδευτές θα εφαρμόσουν την γνώση τους στην εκπαίδευση επαγγελματιών – εκπαιδευόμενων (συνολικός αριθμός: 1500 εκπαιδευόμενοι)

• 3000 εγγραφές χρηστών στην διαδικτυακή πλατφόρμα μέχρι το τέλος του έργου

• 4 νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τον σχεδιασμό nZEB, ένα για κάθε χώρα στόχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικές ενότητες (που αφορούν μηχανικούς/ αρχιτέκτονες, εργαζόμενους σε αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων) θα προσαρμοστούν κατά ένα ποσοστό (20-30%) στη νομοθεσία της κάθε χώρας, ενώ θα μεταφερθεί γνώση και καλές πρακτικές από πρωτοπόρες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, βόρεια Ιταλία) σε χώρες της Νότιας Ευρώπης.

 

Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων

Πλούσια ερευνητική δραστηριότητα με περισσότερες από 600 δημοσιεύσεις σε Περιοδικά, 700 δημοσιεύσεις σε Συνέδρια, 14 τόμους δημοσιεύσεων και συμμετοχή σε παραπάνω από 60 ΕΕ/ESA/NSF ή ερευνητικά έργα στον τομέα της βιομηχανίας, έχει καταγράψει το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την δραστηριότητά του και ειδικότερα τη συμβολή του στον τομέα της ενέργειας, παρουσίασε ο Ιάκωβος Καλαϊτζόγλου, Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός, από το βήμα του 4ου Forum Ενέργειας. Το γενικό ερευνητικό του πεδίο είναι οι δομές, τα υλικά, το design, optimization, NDT, ενώ έχει ως εξειδικευμένο ερευνητικό θέμα τα σύνθετα υλικά. Βασικοί τομείς έρευνας και ανάπτυξης αποτελούν οι παρακάτω:

1) Σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση - υπολογιστική μηχανική (Σχεδίαση και ανάλυση σύνθετων υλικών, Μη γραμμική ανάλυση, Προοδευτική προσέγγιση βλάβης, Σχεδίαση αποσβέσεων και ανάλυση σύνθετων δομών, Ανάλυση Διάρκειας ζωής και επίδραση κόπωσης, Πιθανοτική Εκτίμηση Σύνθετων υλικών και δομών Προσέγγιση Ιεραρχικού Μοντέλου, Κριτήρια αστοχίας, Μέθοδος ορίων και μη πλεγματικές μέθοδοι)

2) Ανάπτυξη Υλικών και Χαρακτηρισμός / Έλεγχος: (κατασκευή Σύνθετων Υλικών και ανάπτυξη διαδικασιών, Ανάπτυξη Σύνθετων Νανο-υλικών, Πολυλειτουργικά Υλικά, Μηχανολογικός Έλεγχος, Θερμικές Ιδιότητες, Ηλεκτρικές Ιδιότητες, Μοντελοποίηση Σύνθετων νανο-υλικών, Νανοπρόσθετα υλικά σε Πολυμερή).

3) Μη καταστρεπτικός έλεγχος & Έλεγχος καλής λειτουργίας δομών (ταλαντώσεις, ακουστική εκπομπή, υπέρηχοι, επιφανειακά κύματα, θερμογραφία, μικροσκοπική ανάλυση, προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος, συγχώνευση δεδομένων/έλεγχος καλής λειτουργίας δομών και κατασκευών).

Το Εργαστήριο, το οποίο διαθέτει έναν πλούσιο εξοπλισμό, είναι διαπιστευμένο για τον μηχανολογικό έλεγχο μετάλλων, πλαστικών και σύνθετων υλικών και για την πιστοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων συνδεδεμένων στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Συμμετέχει στο ΤΟΠΣΑ (Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων ΑΠΕ με έμφαση στις δράσεις του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ» και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας), συμβάλλοντας στην εκπαίδευση και κατάρτιση μηχανικών, πτυχιούχων ΤΕΙ και τεχνικών, μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξης πλατφόρμας e-learning και κατάρτισης μέσω e-learning μηχανικών και τεχνικών σε θέματα ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

 

Μετρήσεις σε βάθος χρόνου

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών, Ελευθέριος Αμανατίδης, ο οποίος προχώρησε στη σύγκριση της λειτουργίας διαφορετικών τεχνολογικών φωτοβολταϊκών πλαισίων και συστοιχιών τους υπό πραγματικές υπαίθριες συνθήκες. Όπως είπε, είναι αναγκαίες οι μετρήσεις σε βάθος χρόνου προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και μελέτη συμπεριφοράς στο χρόνο. Παρατήρησε, ωστόσο, ότι η πραγματική τους απόδοση διαφέρει από την ονομαστική, η θερμοκρασία του πλαισίου σε άλλες τεχνολογίες έχει θετική και σε άλλες αρνητική επίπτωση, ενώ οι πολύ μικρές σκιάσεις έχουν τεράστια επίδραση στην παραγωγή ενέργειας στις περισσότερες τεχνολογίες και γι’ αυτό χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός για την αποφυγή τους.

Τελευταία Ενημέρωση : Δευτέρα, 06/04/2015

Πρωτοσέλιδο "Σύμβουλου Επιχειρήσεων"

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Δείτε το κανάλι μας στο YouTube

Εικονομηνύματα Forum Ανάπτυξης

banner forum 2016

 

Αρχή Σελίδας
Template by JoomlaShine