Σχέδια της ΑΔΕΠ για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση

Συνεχίζονται και την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο «Αστήρ» της Πάτρας, οι εκδηλώσεις του 1ου Forum Ενέργειας, που διοργανώνει η εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» σε συνεργασία με το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδος. Το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της ΑΔΕΠ Α.Ε. με θέμα: «Προωθώντας την Αειφόρο Ενεργειακή Διαχείριση στις πόλεις».

Ο κ. Κων/νος Κωνσταντακόπουλος, Προϊστάμενος Τμ. Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΔΕΠ Α.Ε., αναφέρθηκε στη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ενεργειακή βιωσιμότητα των πόλεων και παρουσίασε τα σχέδια της ΑΔΕΠ για το Δήμο Πατρέων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Πατρέων είναι η μεγαλύτερη «επιχείρηση» της Πάτρας καθώς απασχολεί πάνω από 2000 εργαζόμενους, είναι φορέας σχεδιασμού και ανάπτυξης και τελευταία μπορεί να γίνει και παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας αξιοποιώντας τις ΑΠΕ.

Τα πεδία δράσης όπου ο Δήμος μπορεί να ασκήσει πολιτική και δράσεις βιώσιμης ενεργειακής διαχείρισης είναι πολλά, όπως στα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, στα δίκτυα υποδομών, στον στόλο των οχημάτων του, στις χρήσεις γης και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, στις αστικές συγκοινωνίες και στην βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών. Ο κ. Κωνσταντακόπουλος εξήγγειλε την υλοποίηση από την ΑΔΕΠ ενός σχεδίου διαχείρισης αειφόρου ενέργειας, που θα περιλαμβάνει την ενεργειακή απογραφή της Πάτρας και την ταυτοποίηση του ενεργειακού της αποτυπώματος, μέσω του προγράμματος ENESCOM, μετά την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων το 2008 για ενεργειακά βιώσιμες πόλεις.

Το έργο θα καταγράψει το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου Πατρέων σε κτιριακές υποδομές, μεταφορές, διαχείριση ύδρευσης και αστικών αποβλήτων με σκοπό να αποκαλυφθεί η ενεργειακή κατανάλωση της πόλης και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με διοξείδιο του άνθρακα. Το έργο προβλέπει συνεχή παρακολούθηση αυτών των δεικτών και ετήσια αναφορά προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενέργειες παρέμβασης. Ο κ. Κωνσταντακόπουλος εξήγγειλε ακόμα ένα έργο που υλοποιεί η ΑΔΕΠ, που είναι η δημιουργία ενός οδικού χάρτη προσαρμογής της Πάτρας στην κλιματική αλλαγή. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία τοπικής στρατηγικής για την αύξηση της ανθεκτικότητας του Δήμου Πατρέων στην κλιματική αλλαγή με προληπτικές δράσεις οι οποίες εξαπλώνονται σε μια σειρά θεμάτων όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, το θαλάσσιο περιβάλλον, τα δάση, οι ακτές, το αστικό περιβάλλον, κ.ά. Μέχρι σήμερα έχουν καταρτιστεί σενάρια προσαρμογής της πόλης στην κλιματική αλλαγή μέχρι το 2050 και το 2070, που καλύπτουν τους παράγοντες της βροχόπτωσης, της θερμοκρασίας και των ανέμων. Σήμερα η ΑΔΕΠ βρίσκεται σε διαβούλευση για την σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Κλιματικής Αλλαγής στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου Πατρέων και 15 φορέων της πόλης.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, ο κ. Ηλίας Καραχάλιος, Υπεύθυνος του Τοπικού Ενεργειακού Γραφείου Πληροφόρησης της ΑΔΕΠ Α.Ε., μίλησε με θέμα «Ο ρόλος του Τοπικού Ενεργειακού Γραφείου Πληροφόρησης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών». Ο κ. Καραχάλιος παρουσίασε τον ρόλο του νεοσύστατου Τοπικού Ενεργειακού Γραφείου Πληροφόρησης, το οποίο μέχρι σήμερα έχουν επισκεφθεί εκατοντάδες μαθητές για να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης, το γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφόρηση σε πολίτες αλλά και σε όσους επιθυμούν να επενδύσουν σε ΑΠΕ, διοργανώνει σεμινάρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις και λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 9.00 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι. Μέσω του προγράμματος περιβαλλοντικής ενημέρωσης σχολείων, γίνονται επισκέψεις σχολικών τάξεων όπου οι μαθητές πληροφορούνται με ποιο τρόπο μέσα από την καθημερινή τους δράση μπορούν να αλλάξουν την ενεργειακή τους συμπεριφορά, συμμετέχοντας και σε έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Η κα Ευφροσύνη Βόγλη, MSc Χημικός Μηχανικός, Επιμελήτρια Μ.Ε. Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΔΕ αναφέρθηκε στην αξία της ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως είπε, η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας κινείται προς δύο βασικές κατευθύνσεις. Διδάσκει τους πολίτες ότι υπάρχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη και ότι προστατεύεται το περιβάλλον. Η κα Βόγλη παρουσίασε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, όπως παρεμβάσεις στα κτίρια, συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού τους εξοπλισμού, φύτευση του περιβάλλοντα χώρου, σωστός προσανατολισμός του κτιρίου και αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού, ορθή χρήση των ενεργειακών συσκευών, κ.ά. Τα κέρδη σε οικονομικό επίπεδο είναι πολλαπλά και ο καθένας συμβάλλει με τις δυνάμεις του στην προστασία του πλανήτη.

Τέλος, η κα Ιωάννα Παπαϊωάννου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και η κα Τίνα Παπασωτηροπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας μίλησαν για τον θεσμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση παρουσιάζοντας τις δράσεις σχολικών μονάδων για την αειφόρο ενεργειακή διαχείριση των σχολικών κτιρίων. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά η Αχαΐα, ήταν από τους πρωτοπόρους νομούς πανελλαδικά που εφάρμοσαν εθελοντικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει δημιουργηθεί μια αξιόλογη υποδομή.

Για τον λόγο αυτό πέρυσι συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα 7500 μαθητές από όλο το νομό και 565 εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες. Φέτος, ο αριθμός έχει αυξηθεί σημαντικά όμως ακόμα δεν έχει γίνει ακριβής καταγραφή. Οι δύο εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καλλιεργούν τις γνώσεις των μαθητών και τους βοηθούν να κατανοήσουν το πρόβλημα, διαμορφώνοντας τους αυριανούς ενεργούς πολίτες που θα αισθάνονται την ατομική ευθύνη απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος. Αναφορά έγινε και στην συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τους τοπικούς φορείς και δίκτυα για την υλοποίηση προγραμμάτων, την εκτύπωση έντυπου υλικού, κ.ά.

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ήταν η έρευνα των μαθητών για την ανάδειξη του προβλήματος της σπατάλης ενέργειας στα σχολικά κτίρια. Μέσα από αυτή την δράση οι μαθητές κατέθεσαν προτάσεις παρεμβάσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών μονάδων. Τέλος, παρουσιάστηκαν δράσεις μαθητών στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πολλές από τις οποίες έχουν διακριθεί πανελλαδικά αλλά και διεθνώς.

Διαβάστηκε 2351 Φορές

Πρωτοσέλιδο "Σύμβουλου Επιχειρήσεων"

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Δείτε το κανάλι μας στο YouTube

Εικονομηνύματα Forum Ανάπτυξης

banner forum 2016

 

Αρχή Σελίδας
Template by JoomlaShine