«Ενεργειακές Κοινότητες»: Νέο Θεσμικό πλαίσιο & Ευκαιρίες και προκλήσεις

energeiakes koinotites«Ενεργειακές Κοινότητες» ήταν η πρώτη θεματική ενότητα της Ημερίδας Κεφαλονιάς  του Δικτύου Forum Ανάπτυξης το περασμένο Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου και φιλοξενήθηκε στον συνεδριακό χώρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς. Συνδιοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος/Νομαρχιακή Επιτροπή Κεφαλονιάς-Ιθάκης την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  και το Επιμελητήριο  Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

 «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ από τις ενεργειακές κοινότητες» ήταν το θέμα που ανέλυσε ο Δημήτρης Τσέκερης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Ειδικός Σύμβουλος ΥΠΕΝ για θέματα ΑΠΕ και Ηλ. Ενέργειας. Τόνισε ότι ανοίγει η αγορά ενέργειας, επίσης ότι πρέπει να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των ενεργειακών κοινοτήτων καθώς και ότι υπάρχει μια νέα διαδικασία στον τρόπο που λειτουργούμε για τα ενεργειακά. Τόνισε ιδιαίτερα  ότι  η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ενσωματώνει αυτό το Θεσμικό πλαίσιο.

Ο κ. Τσεκερης  εδωσε το προφίλ της   Ενεργειακής Κοινότητας (Ε.Κοιν.) τονίζοντας ότι είναι  αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αυτοί οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν είναι :

 • Φυσικά πρόσωπα
 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
 • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
 • Ο.Τ.Α. α’ & β’ βαθμού της ίδιας περιφέρειας

Κλείνοντας επισήμανε τα Οικονομικά Κίνητρα καθώς και τα Μέτρα Στήριξης, τα οποία προσφέρονται σε όσους θα συνεργαστούν για τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας.

 • Ένταξη των Ε.Κοιν. στον Αναπτυξιακό κατ’ αναλογία με τις Κοιν.Σ.Επ. καθώς και σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς τους.
 • Δυνατότητα για ειδικές προϋποθέσεις και όρους προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών (ΥΑ) καθώς και προνομιακών χρεώσεων για υπηρεσίες στην αγορά
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Προτεραιότητα χορήγησης άδειας παραγωγής, προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (εφόσον παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη και υποβάλλονται στον ίδιο κύκλο αιτήσεων)
 • Μειωμένες εγγυητικές επιστολές (50%)
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από Ε.Κοιν. για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών των μελών τους με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (και για μη μέλη) - Σημειώνεται πως ειδικά για VNM δύνανται να φτάσουν στο 1MWp εγκατάστασης πλέον – Γνώμη ΡΑΕ à ΥΑ
 • Μεταβίβαση αδειών, σταθμών παραγωγής αποκλειστικά σε Ε.Κοιν. με όμοιο επιτρεπόμενο τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης και εντός της ίδιας περιφέρειας

Στις «Ευκαιρίες και προκλήσεις για τις τοπικές κοινωνίες»  αναφέρθηκε η Δήμητρα Μπαρκούτα, Συνεργάτης ΚΑΠΕ στη Δ/νση Αναπτυξιακών Έργων. Μίλησε για το Rescoops (επιχειρηματικό μοντέλο όπου οι πολίτες κατέχουν από κοινού και συμμετέχουν σε έργα ΑΠΕ και ενεργειακής απόδοσης), για τους τοπικούς ενεργειακούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν στη Γερμανία, στη Δανία, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στη Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Επίσης επισήμανε τα παραδείγματα δυνητικής εφαρμογής στην ελληνική περίπτωση, καθώς και στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, τέλος είπε ότι το στοίχημα αφορά την επόμενη μέρα και τη σύσταση τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων. 

Στη συνέχεια παρουσίασε τους Στόχους της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής που είναι :

 • Η Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα
 • Η Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Η ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού
 • Η ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας
 • Η προώθηση της καινοτομίας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής και εθνικής οικονομίας
 • Η συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή Πολιτική με επίκεντρο τον καταναλωτή.
 • Η εμπλοκή οικονομικών δυνάμεων στον ενεργειακό τομέα που μέχρι τώρα είναι ανενεργές
 • Η δημοκρατικότερη οργάνωση του ενεργειακού τομέα
 • Η ανάπτυξη έργων όπου τα κλασσικά μοντέλα δεν δουλεύουν
 • Η οικονομική ανάπτυξη και η διάχυση της τεχνολογίας
 • Η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και η κοινωνική και περιφερειακή συνοχή

Αυτοί οι οποίοι μπορεί να εμπλακούν είναι :  

 • Πολίτες που μπορούν να δημιουργήσουν μοντέλα καταναλωτή παραγωγού (αυτοπαραγωγή, συμψηφισμός κλπ)
 • ΜΜΕ με σκοπό την ικανοποίηση της ενεργειακής τους ζήτησης
 • Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης με αναπτυξιακό και κοινωνικό στόχο
 • Τοπικές ενώσεις προσώπων ΜΜΕ και ΤΑ με σκοπό την αξιοποίηση τοπικών πόρων, την ανάπτυξη και την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων (νησιά, αγροτικός χώρος κλπ)

Οι χώροι δρατηριοποίσής τους είναι:

Σε μικρές εγκαταστάσεις  ΑΠΕ (αιολικά, Φ/Β, μικρά υδροηλεκτρικά) ειδικά σε απομονωμένες ή νησιωτικές περιοχές

 • Στην ενεργειακή εξοικονόμηση, ειδικά εκεί που το ενεργειακό κόστος είναι σημαντικό
 • Στην αγροτική οικονομία (εφοδιαστική αλυσίδα βιομάζας, γεωθερμία κλπ)

Κλείνοντας την ομιλία τη ανέφερε τις Επτά συνεταιριστικές αρχές για τις ΑΠΕ, ΕΞΕ & τους Ενεργειακούς Συνεταιρισμούς και οι οποίες είναι :

 • Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή 
 • Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών
 • Οικονομική συμμετοχή των μελών
 • Αυτονομία και ανεξαρτησία
 • Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση 
 • Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών 
 • Ενδιαφέρον για την κοινότητα

Ο Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας  - Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός παρουσίασε το  «Σχεδιασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας για τις ενεργειακές κοινότητες». Εισαγωγικά τόνισε ότι το ΤΕΕ είναι συνοδοιπόρος όλα αυτά τα χρόνια του  Δικτύου Forum Ανάπτυξης, το οποίο αφορά τη συνάντηση όχι μόνο των παραγωγικών φορέων της οικονομίας αλλά και της ίδιας της κοινωνίας σε μια σειρά από ζητήματα που την απασχολούν και ο στόχος είναι αυτά να τίθενται στο τραπέζι του διαλόγου.

Επεσήμανε ότι το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, η Διοικούσα και οι Νομαρχιακές του Επιτροπές έχουν μάθει να ακούνε και να κινούνται πάντα στην κατεύθυνση των τεκμηριωμένων διεκδικήσεων.  «Επιθυμούμε να είναι απαρχή μελλοντικών εξελίξεων και διεργασιών το Δίκτυο Forum Ανάπτυξης που πραγματοποιείται σήμερα στην Κεφαλονιά» τόνισε και υπογράμμισε:

“Είμαστε σε μια προοδευτική κατεύθυνση και προσπαθούμε να είμαστε ανοικτοί σε καθετί που μπορεί να βοηθήσει τον τόπο, αλλά επίσης να στηρίξουμε και δικές σας προσπάθειες. Το ΤΕΕ είναι θεσμοποιημένος σύμβουλος της πολιτείας και πρέπει μέσω αυτού να κερδίσουμε όλοι σαν πολίτες, στοχευόμενα όχι άναρχα και να συνεργαστούμε με ένα θετικό πρόσημο.»

Αναφερόμενος στο θέμα της εκδήλωσης τόνισε ότι οι  Ενεργειακές Κοινότητες επιτρέπουν στην κοινωνία να επενδύσει στην ενέργεια. 

Ο Βασίλης Αϊβαλής γνωστοποίησε ότι το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε  για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ένα σύμφωνο συνεργασίας με άλλους φορείς  για τη δημιουργία «Παρατηρητηρίου Καταγραφής Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας». Πρέπει να επικοινωνήσουμε τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας με απλά λόγια στον κάθε πολίτη ενημερώνοντάς τον τι σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας. Πρότεινε να υπάρξει ανάλογη συνεργασία με τους Δήμους Κεφαλονιάς & Ιθάκης καθώς και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Μετά το κλείσιμο της εκδήλωσης υπήρξε μια σειρά ερωτημάτων και αναπτύχθηκε ένας  γόνιμος διάλογος. Να επισημάνουμε ιδιαίτερα εδώ την απάντηση του  Ειδικού  Συμβούλου του  ΥΠΕΝ για θέματα ΑΠΕ και Ηλ. Ενέργειας Δ.Τσέκερη  στον προβληματισμό γύρω από την απόσβεση μιας ενεργειακής κοινότητας ως επένδυση. Τόνισε ότι η απόσβεση θα εξαρτηθεί από τρεις παράγοντες: 1) Την Τεχνολογική επάρκεια του έργου, 2) Τη συνάφεια της επένδυσης με τον τόπο, 3) Το Business plan.

«Oσο  καλύτερα είναι μελετημένη τόσο πιο επιτυχής θα υπάρξει» επεσήμανε, καταλήγοντας ότι από πλευράς νομοθετικού πλαισίου τα επενδυτικά σχέδια μιας κοινότητας είναι προστατευμένα και αφορούν τόσο τους ανθρώπους που θα προχωρήσουν στην επένδυση όσο και τις κοινωνικές ομάδες που θα θέλουν να μην καταστραφεί το περιβάλλον. 

Τελευταία Ενημέρωση : Παρασκευή, 28/09/2018

Πρωτοσέλιδο "Σύμβουλου Επιχειρήσεων"

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Δείτε το κανάλι μας στο YouTube

Εικονομηνύματα Forum Ανάπτυξης

banner forum 2016

 

Αρχή Σελίδας
Template by JoomlaShine